Hmota


  • objekt
  • elementární částice
  • tělesa

Orbis Pictus: Koule nebeská


Zdroj