Čas


  • událost
  • věk
  • vývoj

Orbis Pictus: Hodiny