Historické texty
    Původně zde měly být pouze mezinárodní smlouvy, oficiální prohlíšení a podobně. Později jsme zjistili, že velmi zajímavé a poučné jsou i další dokumenty zachycující dobovou atmostféru a názory lidí žijících v té které době.

    Texty jsou řazeny podle doby vzniku, vybrány jsou podle důležitosti a dostupnosti na Internetu.Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017 - citace

Moderní  dějiny  prezentované  ve  školách  jsou  de  facto  sovětskou  verzí  moderních  dějin a
proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození).