Založení NATO

Lidové noviny 5. dubna 1949


Severoatlantický pakt podepsán. Německo a Afrika do válečného bloku?

    čt - Washington 4. dubna
 
    Ve Washingtoně se v sobotu sešlo 12 zahraničních ministrů států, kteří zamítli memorandum Sovětského svazu o atlantickém paktu a dnes podpisují atlantický
pakt. Na dvouhodinové schůzce schválili ministři konečný text paktu beze změny.

    Severoatlantický pakt, který porušuje Chartu Spojených národů a dohody, jež USA, Velká Britannie a Francie uzavřely se Sovětským svazem za války, podepsaly vlády USA, Kanady, Velké Britannie, Francie, Holandska, Belgie, Lucemburska, Italie, Norska, Dánska, Portugalska a Islandu.
 
    V souvislosti s uskutečněným podpisem paktu prohlásil tajemník Komunistické strany Velké Britannie Palme Dutt, že Bevinův podpis na atlantickém paktu v
ničem nezavazuje britskou dělnickou třídu. Britští dělníci nikdy nedovolí, aby se jich využilo za figurky na šachovnici k boji proti socialistické Evropě a v zájmu
amerických miliardářů. Použití Velké Britannie jako americké letecké základny v atomové válce by bylo smrtelným nebezpečím pro naši vlast - pravil Dutt a dodal, že atlantický pakt, přeměňující Velkou Britannii v leteckou základnu USA, ve skutečnosti ji snižuje na úlohu Islandu nebo Gronska v řetězu amerických válečných základen. Palme Dutt bude v příštích všeobecných volbách kandidovat proti ministru zahraničí E. Bevinovi.
 
    Do skutečných cílů britsko-americké politiky dal nahlédnout bývalý jihoafrický ministerský předseda maršál Smuts, jenž v rozhovoru s novináři žádal rozšíření atlantického paktu na západní Německo a Afriku, aby se pakt stal praktickou náhradou Rady bezpečnosti Spojených národů. Smust si také stěžoval, že běloši jsou "vykořisťováni"! Jelikož se tam tvoří blok asijských národů. Konejšil se však tím, že "zkušenosti" v Burmě a v Indonesii nasvědčují, že se asijské národy "nenaučily dost", aby navazovaly tam, kde běloši přestali.


Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/iso/100/040449.html