Národní Osvobození - 26.února 1948

Demise odstoupivších ministrů přijata - nová vláda jmenována

Praha 25.února (čt).

   President republiky dr. Edvard Beneš přijal ve středu 25.února o 16.30 hod. v přítomnost kancléře Jar. Smutného a vedoucího odborového přednosty presidentovy kanceláře dr. Jana Jíny předsedu vlády Klementa Gottwalda a oznámil mu, že přijímá demisi, kterou 20.února podali členové vlády za čs. stranu národně socialistickou (náměstek předsedy vlády dr. Petr Zenkl, ministr zahraničního obchodu dr. Hubert Ripka, ministr školství a osvěty dr. Jar. Stránský, ministr spravedlnosti dr. Prokop Drtina), dále členové vlády za čs. stranu lidovou (náměstek předsedy vlády Msgre. Jan Šrámek, ministr pošt Franitšek Hála, ministr zdravotnictví dr. Adolf Procházka, ministr techniky inž. Jan Kopecký) a členové vlády za slovenskou demokratickou stranu (náměstek předsedy vlády dr. Štefan Kočvara, ministr dopravy dr. Ivan Pietor, ministr pro sjednocení zákonů dr. Mikuláš Franek a státní podtajemník v ministerstvu národní obrany Ján Lichner). Dále pan president sdělil, že ve středu 25.února podali demisi také zástupci čs.sociální demokracie ve vládě: náměstek předsedy vlády Fr. Timeš, ministr výživy Václav Majer, a rovněž jejich demisi přijal.

   Současně pan president oznámil předsedovi vlády, že přijímá jeho návrh na rekonstrukci a doplnění vlády a že nové členy vlády jmenoval.

Manifestace pražského lidu

   (r) - Ve středu odpoledne dostalo pražské Václavské náměstí slavnostní ráz. Přišly tam velké průvody pracujících, aby dali nesčetným voláním najevo, že si přejí, aby vleklá krise byla zažehnána. Když dozněly hymna československá a sovětská zahájil veřejný projev posl. Krosnař. Přivítal představitele slovanských národů s gen. Gundorovem v čele a mluvě o vládní krisi konstatoval, že pražský lid a s ním celý národ zúčtovává se zrádci pracujícího lidu.

   Potom se ujal slova ministr informací V. Kopecký. Vyřídil lidu pozdravy předsedy Kl. Gottwalda a poděkoval za to, že lid tak mohutně stojí za věcí Gottwaldovy vlády. Podrobně se rozhovořil o situaci, jak se vyvinula od odpoledních hodin a o návrhu, který předložil předseda vlády panu presidentovi na sestavení nové vlády. Konstatoval, že v republice bude musit vládnout jen lid. Dokončíme očistu, aby nebylo špionů, spekulantů a sabotérů a aby se mohlo vládnout pro blaho lidu. Ve své výrazné a obsáhlé řeči vzpomněl ministr informací také bratrství se Sovětským svazem a ostatními slovanskými národy. Naše orientace bude jednoznačná - na slovanský východ; bude to orientace věčného spojenectví se SSSR a ostatními slovanskými národy.

   Po ministrovi V. Kopeckém se ujal slova ministr Zd. Nejedlý. Zdůraznil význam velké chvíle a prohlásil, že stamiliony obyvatel slovanských států zabrání světové reakci, aby kdykoli ohrozila naši existenci. Než mohl posl. Krosnař rozvinout další řeč přijel - nadšeně uvítán - na Václavské náměstí předseda vlády Kl. Gottwald, provázen ministrem vnitra V. Noskem. Předseda vlády oznámil, že přijíždí právě od presidenta republiky, který přijal demisi odstoupivších ministrů a návrh na doplnění a rekonstrukci vlády tak, jak byl podán. Shromáždění jásavě volalo: "Ať žije president Beneš!" Pak předseda vlády přečetl jména pověřených ministrů a prohlásil, že je třeba vrátit se k budovatelské práce a splnění dvouletky.

   Významná manifestace byla ukončena "písní práce".


Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/iso/100/250248.html