Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/100/280614.html


Národní politika 29. června 1914
 
První zpráva o vražedném útoku.

    Ze Sarajeva, 28. června. (T. t. k.) Když ubíral se dnes dopoledne Jeho c. a k. Výsost arcikníže František Ferdinand se svojí chotí vévodkyní z Hohenbergu k uvítání do radnice, vržena byla na automobil puma, kterou Jeho c. a k. Výsost paží odrazil. Když arciknížecí automobil přejel, puma vybuchla. V následujícím automobilu jedoucí pánové hrabě Boos-Waldeck a křídelní pobočník zemského náčelníka pudplukovník Merizzi byli lehce zraněni. Z obecenstva bylo více méně těžce zraněno šest osob. Útočníkem je typograf z Trebině jménem Cabrinovič. Byl ihned zatčen.
   Po slavném uvítání na radnici pokračoval pan arcikníže se svojí chotí v okružní projížďce. Žák 8. třídy gymnasiální jménem Prinzip z Grahova vypálil z browningové bambitky několik ran na arciknížecí automobil. Jeho c. a k. Výsost arcikníže zasažen byl do obličeje, její c. a k. Výsost vévodkyně z Hohenbergu zraněna byla do života. Jeho c. a k. Výsost a paní vévodkyně převezeni byli do konaku, kdež svým zraněním podlehli. I druhý útočník byl zatčen. Rozhořčený dav málem byl by oba útočníky lynchoval.

Podrobnosti prvního atentátu.

   Ze Sarajeva, 28. června. (zvl. t. k.) O prvním útoku se sděluje: Puma sestávala z lahve naplněné hřebíky a sekaným olovem. Výbuch byl velmi prudký. U nedalekého obchodu byly železné závěsy na několika místech proraženy. Asi 20 osob bylo zraněno, většinou lehce. Mezi zraněnými je lesní rada a jeho choť, advokátní koncipient a několik dam a dětí. Odpoledne hlásili se ještě další, většinou lehce zranění. Oficiál zemské vlády Reich byl střepinou pumy zraněn těžce na nohou.