Lidové noviny - 9. června 1950

Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky

 čt - Praha 8. června

   Po řečech prokurátorů a po kratší přestávce započali přednášet své obhajovací řeči zástupci jednotlivých obžalovaných. Postupně promluvili dr. Vl. Martin, který obhajoval obžalované Horákovou a Křížka, dr. Otto Müller, obhájce Nestávala a Hostičky, dr. R. Neumann, obhajující Hejdu a Buchala, dr. Jiří Vízek, jako právní zástupce Zemínové a Kalandry, dr. Vl. Bartoš, obhajující Kleinerovou, dr. Vl. Čeřovský, který obhajoval Přeučila a Pešku a dr. Richard Aron, který obhajoval Pecla.

   Řeči obhájců trvaly celkem 2 a půl hodiny. Vzhledem k tomu, že průkazný materiál, výpovědi svědků i samotných obžalovaných naprosto jasně potvrzují jejich vinu zločiny velezrady a vyzvědačství, měla obhajoba těžkou úlohu. Obhájci vesměs zdůraznili přiznání všech obžalovaných, kterým sami přispěli k objasnění své činnosti a k odhalení svých spolupachatelů.

   V další části přelíčení použili všichni obžalovaní práva posledního slova. Pod tíhou důkazů, počínaje Horákovou, se všichni znovu vracejí ke svým spáchaným zločinům a přiznávají v plném rozsahu svou vinu. Příliš pozdě odsuzují nyní sami své spoluvinníky za hranicemi, emigrantské zrádce Zenkla, Ripku a ostatní. Soud dlouhou dobu naslouchal jejich slovům, i když líčili věci odlehlé. Co však nenalézali - jsou fakta, která by mohli říci na svou obhajobu. I to nakonec sami doznávají. A to nejlépe charakterisuje hloubku jejich mravního úpadku, rozsah a tíhu jejich zločinů. Tito zločinní ztroskotanci, kteří stojí před soudem lidu, jsou i v tomto okamžiku pravým obrazem starého, podlého světa, odsouzeného k neodvratnému zániku.
 


V procesu byly vyneseny čtyři rozsudky smrti, devíti odsouzeným byly uloženy tresty od 15 let těžkého žaláře až po doživotí. Milada Horáková byla popravena 27. června.


Převzato z http://www.ceskenoviny.cz/iso/100/080650.html