Beneš Stalinovi

Panu maršálovi Svazu sovětských socialistických republik J. V. Stalinovi

Dnes poprvé po této válce vstupujeme do svobodné Prahy. Pane maršále, spěchám, abych vás seznámil s pocity velké radosti, které v tomto okamžiku prožívá lid Československé republiky ze znovunabyté svobody a s pocity hluboké vděčnosti k národům Sovětského svazu a jeho armádě, která tak významnou měrou napomohla jeho osvobození.

Naplněni pocitem opravdového slovanského přátelství k slovanskému Rusku, jsme nikdy nepochybovali o vítězství zbraní Rudé armády, udatné následnici slavné vojenské tradice ruské armády. 

V době největšího útlaku Češi a Slováci upírali své zraky s neskrývanými nadějemi k Vašim blížícím se vojskům, která si s příkladným hrdinstvím probojovala cestu od daleké Volhy do Berlína a přinesla tak svobodu i nám. 

S obdivem jsme pohlíželi na oddanost a hrdinství, s níž ruský lid snášel tíži této nejkrutější války v historii, na to, s jakým odhodláním se celý Sovětský svaz pustil do práce ve všech oblastech, aby zajistil hrdinné Rudé armádě vše potřebné. 

Dvě velké události z této války pro nás zůstávají těsně spjaty s vojenskými událostmi v Sovětském svazu. 

V roce 1943 jsem navštívil Sovětský svaz, podepsali jsme smlouvu o spolupráci a vytvořili na Vašem území naši novou armádu. Podruhé jsme se setkali v roce 1945, společně s Vámi jsme připravili naše konečné osvobození, čímž se znovu potvrdila naše politická linie a připravila se tak budoucnost naší slovanské republiky.

Na tyto události v Praze nikdy nezapomenou.

Československá republika se bude s pevným přesvědčením všeho svého lidu ubírat cestou přátelské spolupráce a hlubokého přátelství, které jsme tak šťastně vytvořili za války, jsem přesvědčen, že toto spojenectví ve spolupráci se všemi svazovými státy přinese štěstí národům, přispěje k zajištění železného klidu a zajistí velkou svobodu. 

Dr. EDVARD BENEŠ

Praha 16. května 1945