Slanost moří a jezer
Podíl solí v některých mořích a jezerech: Mrtvé moře
 
koncentrace iontů (g/kg): koncentrace solí:
 • Cl (181.4)
 • Br (4.2)
 • SO4 (0.4)
 • HCO3 (0.2)
 • Ca (14.1)
 • Na (32.5)
 • K (6.2)
 • Mg (35.2)
 • MgCl2 - 50.8%
 • NaCl - 30.4%
 • CaCl2 - 14.4%
 • KCl - 4.4%


Pro srovnání: lidská plasma obsahuje asi 0,9 % solí, z toho asi 85 % je NaCl, zbytek podle obrázku:Vznik solných ložisek

Při vypařování slané vody dochází k tvorbě evaporitů.

Při zahušťování výparem se krystalizace řídí přesnými pravidly:


Podrobné složení mořské vody slanosti 3.5%
Zdroj: http://www.seafriends.org.nz/oceano/seawater.htm
 
Prvky zastoupené
více než 1 ppm
ppm Vybrané další
prvky
ppm
Oxygen O
Hydrogen H

Chlorine Cl
Sodium Na

Magnesium Mg

Sulfur S
Calcium Ca
Potassium K

Bromine Br 
Carbon C
Nitrogen ion
Fluorine F

Strontium Sr
Boron B
Silicon Si
 

 

883 000
110 000

  19 400
  10 800

    1 290

       904
       411
       392

         67,3 
         28
         15,5
         13

           8,1
           4,45
           2,9

 

Lithium Li 
Rubidium Rb

Phosphorus P
Iodine I
Barium Ba
Molybdenum Mo

Nickel Ni
Zinc Zn
Iron Fe
Uranium U
Arsenic As
Vanadium V
Aluminium
Titanium Ti

Copper Cu
Selenium Se
Tin Sn
Manganese Mn
Cobalt Co
Antimony Sb
Cesium Cs
Silver Ag
Chromium Cr
Mercury Hg
Cadmium Cd

Germanium Ge
Gallium Ga
Lead Pb
Bismuth Bi
Gold Au

Thorium Th
Tungsten W 

0,170
0,120

0,088
0,064
0,021
0,01

0,0066
0,005
0,0034
0,0033
0,0026
0,0019
0,001
0,001

0,0009
0,0009
0,00081
0,0004
0,00039
0,00033
0,0003
0.00028
0,0002
0,00015
0,00011

0,00006
0,00003
0,00003
0,00002
0.000011

0,0000004
<0,000001

Druhy soli:


Konzumujeme NaCl. Nu a co KCl? Jak bylo řečeno, tato sůl většinou nechybí protože je obsažena v běžné stravě.
Pokud ano, lze ji doplňovat tabletami (jsou dosti drahé) nebo přímo konzumovat KCl rozpuštěný ve vodě.
DDD je 50–100 mmol (2–4 g K) U sodíku je to 1 - 5 g denně.

http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?id=804572
http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=993
www.pavlak-krasensko.cz/nasipredkove.pdf
http://www.hauner.cz/GC31A8X/
Obrácení sibiřských řek ze severu na jih