Učebnice
Zeměpis - Technologie zpracování map - Zeměpis1
Mapy_CSU.htm

Foto Prahy:
 - http://www.divinefactory.net/
 - http://www.digital-guide.cz/cs/poi/10-nej/chram-sv-vita/
 - panoramio
 

http://www.sacred-texts.com/cla/hh/index.htm - The History of Herodotus
 

http://irsko-info.promitani.cz/- vzor pro informaci o jednotlivých státech - je tam kus CIA a našeho MZV
http://harris.glogster.com/
http://www.ontheroad.to/- používá mapy Live.com
 

GEO rutiny:
 - malování map
 - hierarchie kontinent-podkontinent-stát-kraj-okres

Odkazy