pH

Míra kyselosti nebo alkality roztoku.
0 značí velmi kyselý roztok, 7 neutrální roztok, 14 velmi alkalický roztok.
Zkratka termínu potentia hydrogenii.

Příklady:
 
-1.0      kyselina chlorovodíková HCl
-0.2
kyselina sírová akumulátorová H 2SO4
1.2
kyselina chlorovodíková HCl v žaludeční štávě
2.2
citrónová štáva
3.0
ocet
  3.2
jablečná šťáva
3.6
pomerančová šťáva
  4.0
kysané zelí
  4.0
kolové nápoje
4.4
pivo
  4.8
kyselé mléko
5.0
káva
5.6
děšťová voda (v rovnováze s rozpuštěným CO2) - CO2 je příčinou mírné kyselosti
6.6
mléko
7.0
čerstvě destilovaná voda
7.4
krev
8.0
mořská voda - obsahuje směs rozpuštěných látek, výsledné pH je mírně alkalické
  8.5
prášek na pečení
9.2
roztok NaHCO3
10.6
roztok Mg(OH)2
11.4
10% roztok NH4
12.8
roztok NaClO (bělicí lázeň )
13.6
roztok NaOH