Voda


Kolik je vody na Zemi ? (podle http://www.pvk.cz/show.asp?column=27)
 

 voda v mořích  1 348 000 000 km 97,390 % 
 voda v ledovcích na pólech, pevninách a mořích  27 820 000 km 2,010 % 
 podzemní voda a půdní vlhkost 8 062 000 km 0,580 % 
 voda v řekách a jezerech 225 000 km 0,020 % 
 voda v atmosféře 13 000 km 0,001 % 
 CELKEM 1 384 120 000 km  100,000 % 
 z toho sladká voda 36 020 000 km 2,600 %