Převzato z http://www.akvarium.cz/czech/aqualand/

Obnova změkčovacích filtrů

Jestliže již došlo k vyčerpání zásob Na v měniči a důsledkem toho došlo tedy i k vyčerpání změkčovací schopnosti filtru, je nutné substanci obnovit. Podstatou obnovení je nahrazení Ca iontů Na ionty. Měniče jako permutit, wofatit a cabunit obnovíme bez výjimky roztokem kuchyňské soli a to tak, že filtrem proléváme 8-10% roztok kuchyňské soli. Ten získáme tak, že například rozpustíme 80-100g soli v 1 litru vody. Množství obnovovacího roztoku se řídí druhem a množstvím měniče. To udává tabulka:

Množství roztoku z kuchyňské soli na obnovu změkčovacího filtru

1 litr  množství roztoku kuchyňské soli
permutit 1,5-2 litry
wofatit 2-3 litry
cabunit 2,5-3,5 litru

Při výměně vytváří vodě odevzdané Na ionty různé soli, jako kuchyňskou sůl, Glauberovu sůl (Na2SO4) a mnohé jiné. Všechny tyto látky jsou naprosto neškodné.
Takovéto nové měniče (permutit, wofatit, cabunit) nepoužíváme hned k měkčení akvarijní vody, protože mohou obsahovat zbytky škodlivých látek z výroby. Proto je nejprve propláchneme roztokem kuchyňské soli (viz tabulka) a pak ještě 30-40 litry vody. Pak již můžeme změkčovače bez sebemenších obav použít.