Převzato z http://www.akvarium.cz/czech/aqualand/

Měkčení vody

Tvrdou vodu lze měkčit několika různými způsoby. Úplně nejjednodušší způsob je míchání vody s destilovanou vodou. Pokud smícháme 1 litr vody o tvrdosti 200 něm. s 1 litrem destilované vody, získáme 2 litry vody o tvrdosti 100 něm.. Pro někoho však může být destilovaná voda drahá, nebo nedostupná. Navíc, pokud mícháme vodu s příliš velkým, množstvím vody destilované, ta se pak stává kyselou. Jako náhradní proto lze použít vodu dešťovou. Zde však narazíme na další problém. Takováto dešťová voda je nevhodná, pochází-li z měst, kde je velká koncentrace prachu a dalších škodlivých látek. Takováto dešťová voda přijímá ve vrstvách blízko země do sebe prach a průmyslové plyny, které obsahují kyselinu sírovou. Nejčistší dešťovou vodu lze získat po dvou hodinách deště. Stejně tak i u vody ze sněhu.
K měkčení vody se také používá s úspěchem tzv. iontoměniče. Jedná se o zrnité substance, které zaměňují Ca a Mg ionty za Na ionty, což znamená, že odebírají vodě vápník a odevzdávají vodě množství sodíku.

Nejznámější měniče:
permutit (křemičitan hlinito-sodný) výměnné číslo 7
wofatit F výměnné číslo 18-20
cabunit výměnné číslo 18

Výměnné číslo udává výměnnou možnost příslušné substance.

Př.:
1 litr permutitu přijme 7g Ca
1 litr wofatitu přijme 18-20g Ca
1 litr cabunitu přijme 18g Ca
což znamená, že 1 litr prmutitu sníží celkovou tvrdost vody ve 100 litrech o 70 něm., 1 litr wofatitu sníží celkovou tvrdost vody ve 100 litrech o 18-200 něm. a 1 litr cabunitu sníží celkovou tvrdost vody ve 100 litrech o 180 něm.