Zpracování makroživin na energii

Tělo zpracovává jednotlivé makroživiny na energii s různou prioritou:

Všechny makroživiny se před zpracováním na energii upravují enzymatickými procesy na látky zpracovatelné v tzv. Krebsově cyklu, hlavní z těchto látek je sloučenina zvaná acetyl-CoA. Výstupem Krebsova cyklu je kysličník uhličitý, voda a energie vložená do sloučeniny zvané ATP.

Celkové schema zpracování makroživin na energii

Poznámky Zdroje