Index

A

ACTH (viz kortikotropin)
adenohypofýza, Adenohypofýza
ADH (viz hormon antidiuretický)
adrenalin, Dřeň nadledvin
agranulocyty, Bílé krvinky (leukocyty)
akomodace, Čočka (lens)
akromegalie, Hormony vytvářené adenohypofýzou
aktin, Stavba kosterního svalu
albumin, Krevní plazma
aldosteron, Kůra nadledvin cortex
alveola (viz sklípek plicní)
amyláza, Dvanáctník (duodenum)
androgen, Kůra nadledvin cortex
anémie (viz chudokrevnost)
antipyretikum, Řízení termoregulace
antitrombin, Krevní destičky (trombocyty)
aorta (viz srdečnice)
appendix, Apendix
arachnoidea (viz pavučnice)
arterie (viz tepna)
arteriola (viz tepénka)
astigmatismus, Čočka (lens)
atlas (viz nosič)
atrium (viz předsíň srdeční)
atrofie, Stavba kosterního svalu
auris (viz ucho)
auris externa (viz ucho vnější)
auris interna (viz ucho vnitřní)
auris media (viz ucho střední)
axis (viz čepovec)
axon (viz vlákno nervové)

B

B-lymfocyty, Bílé krvinky (leukocyty)
barvoslepost, Sítnice (retina)
base (viz spodina lební)
biceps (viz sval dvojhlavý pažní)
bilirubin, Krevní plazma, Červené krvinky (erytrocyty)
bilis (viz žluč)
biliverdin, Červené krvinky (erytrocyty)
blána
panenská, Pochva (vagina)
bránice, Svaly trupu
brázdy, Struktura hemisfér
bronchi (viz průdušky)
brzlík, Bílé krvinky (leukocyty), Brzlík (thymus)
bubínek, Zevní (vnější) ucho (auris externa)
bulbus oculi (viz koule oční)
buňka
gliová, Části neuronu:
jaterní, Játra (hepar)
Leydigova, Vnitřní pohlavní orgány
nervová (viz neuron)
podpůrná (viz buňka gliová)
pohlavní, Úvod
buňky
Langerhansenovy, Pokožka (epidermis)
bělima, Bělima (sclera)
bříško
svalové, Stavba kosterního svalu

C

calva (viz klenba lební)
capsula renalis (viz pouzdro ledvinné)
cardia (viz česlo) (viz srdce)
carpus (viz kosti zápěstní)
cavum nasi (viz dutina nosní)
cavum oris (viz dutina ústní)
cerebellum (viz mozeček)
céva
mízní, Mízní cévy
cévnatka, Cévnatka (chorioidea)
cévy
krevní, Krevní cévy
chám (viz sperma)
chámovod, Vnitřní pohlavní orgány
chemoreceptor, Rozdělení receptorů
chemotaxe, Bílé krvinky (leukocyty)
chlopeň
dvojcípá, Stavba srdce
mitrální (viz chlopeň dvojcípá)
trikuspidální (viz chlopeň trojcípá)
trojcípá, Stavba srdce
chmýří, Kožní deriváty
chole (viz žluč)
chorioidea (viz cévnatka)
chrup, Zuby (dentes)
chudokrevnost, Červené krvinky (erytrocyty)
chymozin, Žaludeční šťáva
chymus (viz trávenina)
clavicula (viz kost klíční)
clitoris (viz poštěváček)
cochlea, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
columna vertebralis (viz páteř)
cor (viz srdce)
corium (viz škára)
cornea (viz rohovka)
corpus ciliare (viz tělísko řasnaté)
corpus luteum (viz tělísko žluté)
corpus vitreum (viz sklivec)
cortex, Kůra nadledvin cortex (viz kůra ledvinná)
costae (viz žebra)
cranium (viz lebka)
cukrovka (viz hyperglykémie)
cutis (viz kůže)
cyklus
menstruační, Menstruační cyklus
ovariální (viz cyklus ovulační)
ovulační, Ovariální cyklus (ovulační)
část
hrtanová (hltan), Hltan (pharynx)
ústní (hltan), Hltan (pharynx)
část obličejová, Obličejová část (splanchocranium)
čelist
dolní, Obličejová část (splanchocranium)
horní, Obličejová část (splanchocranium)
čepovec, Páteř (columna vertebralis)
česlo, Žaludek (ventriculus = gaster = stomachus)
čéška, Kostra dolní končetiny
čidlo
kinetické, Čidlo kinetické
statické, Čidlo statické
tepla, Řízení termoregulace
činnost
vyšší nervová, Vyšší nervová činnost
čípky, Sítnice (retina)
články prstů, Kostra horní končetiny, Kostra dolní končetiny
čočka, Čočka (lens)

D

daltonismus (viz barvoslepost)
defekace, Funkce tlustého střeva
dendrit, Části neuronu:
dentes (viz zuby)
dentes canini (viz špičák)
dentes incisivi (viz řezák)
dentes molares (viz stolička)
dentes premolares (viz zub třenový)
dentice (viz chrup)
dentin (viz zubovina)
dermis (viz škára)
destičky
krevní, Krevní destičky (trombocyty)
dexma (viz kůže)
diabetes mellitus (viz hyperglykémie)
diapedéza, Bílé krvinky (leukocyty)
dluh
kyslíkový, Mechanika dýchání
ductus defedents (viz chámovod)
duhovka, Cévnatka (chorioidea)
duodenum (viz dvanáctník)
dura mater (viz plena tvrdá)
dutina
nosní, Dutina nosní (cavum nasi)
střevní, Lačník a kyčelník
dutina ústní, Dutina ústní (cavum oris)
dvanáctník, Dvanáctník (duodenum)
dýchání
vnější, Mechanika dýchání
děloha, Děloha (uterus)
dřeň
kostní, Vnitřní stavba kosti
ledvinná, Ledviny (renes, nefros)
zubní, Řez zubem

E

ejakulát (viz sperma)
email (viz sklovina)
embolie, Krevní destičky (trombocyty)
embolizace, Krevní destičky (trombocyty)
embolus, Krevní destičky (trombocyty)
emoce, Vrozené formy chování
encephalon (viz mozek)
endokard (viz nitroblána srdeční)
endolymfa, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
endometrium (viz sliznice děložní)
endotel, Tepny (arterie)
endotermie, Úvod
enteroreceptor, Rozdělení receptorů
epidermis (viz pokožka)
epididymis (viz nadvarle)
epifýza, Povrch kosti (viz šišinka)
epiglotis (viz příklopka hrtanová)
epikard (viz přísrdečník)
erekce, Zevní pohlavní orgány
erepsin, Lačník a kyčelník
erytrocyty (viz krvinky červené)
erytropoéza, Červené krvinky (erytrocyty)
esophagus (viz jícen)
estrogeny, Ženské pohlavní hormony
exkrece (viz vylučování)
expirace (viz výdech)
exteroreceptor, Rozdělení receptorů

F

fagocytóza, Bílé krvinky (leukocyty)
falangy (viz články prstů)
fascie (viz povázka svalová)
fáze
folikulární, Ovariální cyklus (ovulační)
ischemická (viz fáze premenstruační)
luteální, Ovariální cyklus (ovulační)
menstruační, Menstruační cyklus
premenstruační, Menstruační cyklus
proliferační, Menstruační cyklus
růstová (viz fáze proliferační)
sekreční, Menstruační cyklus
fel (viz žluč)
femur (viz kost stehenní)
fertilizace (viz oplození vajíčka)
fibrin, Krevní destičky (trombocyty)
fibrinogen, Krevní plazma
fibula (viz kost lýtková)
filtrát
glomerulární (viz moč primární)
folikul
Graafův, Ovariální cyklus (ovulační)
folitropin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
fotoreceptor, Rozdělení receptorů
frekvence
dechová, Mechanika dýchání
FSH (viz folitropin)

G

gameta (viz buňka pohlavní)
ganglium
bazální, Struktura hemisfér
gaster (viz žaludek)
gastrin, Řízení vylučování žaludeční šťávy
gigantismus, Hormony vytvářené adenohypofýzou
glandula thyreoidea (viz žláza štítná)
glandulae parathyreoideae (viz tělísko příštitné)
glandulae suprarenales (viz nadledviny)
globulin, Krevní plazma
glukagon, Hormony slinivky břišní, Slinivka břišní (pankreas)
glukokortikoid, Kůra nadledvin cortex
glycerol, Lačník a kyčelník
glykémie, Hormony slinivky břišní, Krevní plazma
granulocyty, Bílé krvinky (leukocyty)
bazofilní, Bílé krvinky (leukocyty)
eosinofilní, Bílé krvinky (leukocyty)
neutrofilní, Bílé krvinky (leukocyty)
gyri (viz závity)

H

hematokrit, Červené krvinky (erytrocyty)
hemeralopie (viz šeroslepost)
hemisféra (viz polokoule mozková)
hemofilie, Krevní destičky (trombocyty)
hemoglobin, Červené krvinky (erytrocyty)
hemokoagulace, Krevní destičky (trombocyty)
hepar (viz játra)
hepatocyt (viz buňky jaterní)
hlavice
kloubní, Spojení kostí
hlemýžď, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
hltan, Hltan (pharynx), Hltan (pharynx)
hmota
bílá nervová, Části neuronu:
šedá nervová, Části neuronu:
hormon
adrenokortikotropní (viz kortikotropin)
antidiuretický, Hormony neurohypofýzy
folikulostimulující (viz folitropin)
gonadotropní, Hormony vytvářené adenohypofýzou
luteinizační (viz lutropin)
luteomamotropní (viz prolaktin)
růstový (viz somatotropin)
somatotropní (viz somatotropin)
thyreotropní (viz thyrotropin)
hrboly
týlní kloubní, Mozkovna (neurocranium)
hrtan, Dolní dýchací cesty
humerus (viz kost pažní)
hymen (viz blána panenská)
hyperglykémie, Hormony slinivky břišní
hypertenze, Krevní tlak
hypertermie, Řízení termoregulace
hypertyreóza, Hormony štítné žlázy
hypofýza (viz podvěsek mozkový)
hypoglykémie, Hormony slinivky břišní
hypotalamus, Mezimozek
hypotenze, Krevní tlak
hypotermie, Řízení termoregulace
hypotyreóza, Hormony štítné žlázy

I

ICSH (viz lutropin)
illeus, Lačník a kyčelník
implus (viz vzruch)
imunita (viz obranyschopnost)
buněčná, Bílé krvinky (leukocyty)
humorální (viz imunita látková)
látková, Bílé krvinky (leukocyty)
imunizace
aktivní, Bílé krvinky (leukocyty)
pasivní, Bílé krvinky (leukocyty)
imunoglobulin, Bílé krvinky (leukocyty)
inspirace (viz vdech)
instinkt, Vrozené formy chování
interneuron, Typy neuronů:
interoreceptor, Rozdělení receptorů
intestinum crassum (viz střevo tlusté)
intestinum tenue (viz střevo tenké)
inzulin, Hormony slinivky břišní, Slinivka břišní (pankreas)
iris (viz duhovka)

J

jádro
teplotní, Produkce (tvorba) tepla
jamka
kloubní, Spojení kostí
játra, Játra (hepar)
jazyk, Jazyk (lingua)
jazylka, Obličejová část (splanchocranium)
jednotka
motorická, Stavba kosterního svalu
jícen, Jícen (esophagus)

K

kalcitonin, Hormony štítné žlázy
kanálky
Haversovy, Povrch kosti, Vnitřní stavba kosti
kapacita plic
vitální, Mechanika dýchání
kapilára (viz vlásečnice)
karbaminohemoglobin, Červené krvinky (erytrocyty)
karbonylhemoglobin, Červené krvinky (erytrocyty)
keratinizace, Kožní deriváty
keratocyt, Pokožka (epidermis)
kladívko, Střední ucho (zesilovač, auris media)
klenba lební, Mozkovna (neurocranium)
klky, Lačník a kyčelník
kmen
mízní, Mízní cévy
komora
oční, Oční komory
srdeční, Stavba srdce
kondyla (viz hrboly týlní kloubní)
kontrakce (viz stah svalový)
kortikotropin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
kost
čelní, Mozkovna (neurocranium)
čichová, Mozkovna (neurocranium)
hákovitá, Kostra horní končetiny
hlavatá, Kostra horní končetiny
hlezenní, Kostra dolní končetiny
holenní, Kostra dolní končetiny
houbovitá, Vnitřní stavba kosti
hráškovitá, Kostra horní končetiny
hrudní, Kost hrudní (sternum)
hutná, Vnitřní stavba kosti
klíční, Kostra horní končetiny
klínová, Mozkovna (neurocranium)
křížová, Páteř (columna vertebralis)
krychlová, Kostra dolní končetiny
kyčelní, Kostra dolní končetiny
loďkovitá, Kostra horní končetiny, Kostra dolní končetiny
loketní, Kostra horní končetiny
lýtková, Kostra dolní končetiny
pánevní, Kostra dolní končetiny
patní, Kostra dolní končetiny
pažní, Kostra horní končetiny
poloměsíčitá, Kostra horní končetiny
radličná, Obličejová část (splanchocranium)
sedací, Kostra dolní končetiny
skalní, Mozkovna (neurocranium)
stehenní, Kostra dolní končetiny
stydká, Kostra dolní končetiny
trapézová, Kostra horní končetiny
trapézovitá, Kostra horní končetiny
trojhranná, Kostra horní končetiny
týlní, Mozkovna (neurocranium)
vřetenní, Kostra horní končetiny
kosti
klínové, Kostra dolní končetiny
lícní, Obličejová část (splanchocranium)
nártní, Kostra dolní končetiny
nosní, Obličejová část (splanchocranium)
patrové, Obličejová část (splanchocranium)
slzní, Obličejová část (splanchocranium)
spánkové, Mozkovna (neurocranium)
temenní, Mozkovna (neurocranium)
zánártní, Kostra dolní končetiny
zápěstní, Kostra horní končetiny
záprstní, Kostra horní končetiny
kostnatění, Vývoj a růst kostí
koule
oční, Oční koule (bulbus oculi)
kovadlinka, Střední ucho (zesilovač, auris media)
koš
hrudní, Kost hrudní (sternum)
kreatinin, Krevní plazma
krev, Krev (sanguis)
krevní plazma, Krevní plazma
krvinky
bílé, Bílé krvinky (leukocyty)
červené, Červené krvinky (erytrocyty)
kyfosa, Páteř (columna vertebralis)
kyseliny
mastné, Lačník a kyčelník
kyčelník, Lačník a kyčelník
kůra
ledvinná, Ledviny (renes, nefros)
mozková, Struktura hemisfér
kůže, Kůže (cutis, derma)

L

laktáza, Lačník a kyčelník
lanugo (viz chmýří)
laryngopharynx (viz část hrtanová (hltan))
larynx (viz hrtan)
lačník, Lačník a kyčelník
lebka, Kostra hlavy (lebka, cranium)
ledviny, Ledviny (renes, nefros)
lens (viz čočka)
leukocytóza, Bílé krvinky (leukocyty)
leukocyty (viz krvinky bílé)
leukopenie, Bílé krvinky (leukocyty)
LH (viz lutropin)
lien (viz slezina)
lingua (viz jazyk)
linie
papilární, Pokožka (epidermis)
lipáza, Dvanáctník (duodenum), Lačník a kyčelník
lipémie, Krevní plazma
lopatka, Kostra horní končetiny
lordosa, Páteř (columna vertebralis)
LTH (viz prolaktin)
lumen (viz dutina střevní)
lutropin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
lymfa (viz míza)
lymfocyty, Bílé krvinky (leukocyty)
lyzozym, Sliny (saliva)

M

maltáza, Lačník a kyčelník
mandibula (viz čelist dolní)
mandle, Mandle (tonsillae)
maxilla (viz čelist horní)
maz
kloubní, Spojení kostí
mechanoreceptor, Rozdělení receptorů
medulla (viz dřeň ledvinná)
medulla oblongata (viz mícha prodloužená)
medulla spinalis (viz mícha páteřní)
melanocyty, Pokožka (epidermis)
melatonin, Šišinka (epifýza), Hormony šišinky
membrana tympani (viz bubínek)
mening (viz obal)
meniskus, Spojení kostí, Kostra dolní končetiny
mesencephalon (viz mozek střední)
metacarpus (viz kosti záprstní)
metatarsus (viz kosti nártní)
mezimozek, Mezimozek
mícha
hřberní (viz mícha páteřní)
páteřní, Mícha páteřní(mícha hřbetní, medulla spinalis)
prodloužená, Prodloužená mícha (medulla oblongata)
mineralokortikoid, Kůra nadledvin cortex
míza, Míza (lymfa)
zevní, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
mok
mozkomíšní, Centrální nervová soustava
monocyt, Bílé krvinky (leukocyty)
most
Varolův, Varolův most (pons varoli)
mozek, Mozek (encephalon)
koncový, Koncový mozek (koncový mozek, telencephalon)
malý (viz mozeček)
střední, Střední mozek (mesencephalon)
velký (viz mozek koncový)
zadní (viz mozeček)
mozeček, Mozeček (malý mozek, zadní mozek, cerebellum)
mozkovna, Mozkovna (neurocranium)
moč, Moč (urina)
primární, Krevní zásobení ledviny
močovod, Odvodné močové cesty
mucin, Sliny (saliva), Žaludeční šťáva
myofibrily (viz vlákna svalová)
myoglobin, Chemické složení svalu
myokard (viz svalovina srdeční)
myozin, Stavba kosterního svalu
měchýř
močový, Odvodné močové cesty
můstek
Hisův, Řízení srdeční činnosti

N

nadledviny, Nadledviny (glandulae suprarenales)
nadvarle, Vnitřní pohlavní orgány
nanismus, Hormony vytvářené adenohypofýzou
napětí
svalové, Produkce (tvorba) tepla
nasopharynx (viz nosohltan)
nasus (viz nos)
nefron, Nefron
nefros (viz ledviny)
nemoc
Basedowova (viz hypertyreóza)
Gravesova (viz hypertyreóza)
neokortex (viz kůra mozková)
nerv
cerebrospinální (viz nerv mozkomíšní)
hlavový (viz nerv mozkový)
kraniální (viz nerv mozkový)
míšní, Nervy mozkomíšní (cerebrospinální)
mozkomíšní, Nervy mozkomíšní (cerebrospinální)
mozkový, Nervy mozkomíšní (cerebrospinální)
obvodový, Obvodové (periferní) nervy
parasympatický, Nervy vegetativní (nervy útrobní)
periferní (viz nerv obvodový)
spinální (viz nerv míšní)
sympatický, Nervy vegetativní (nervy útrobní)
útrobní (viz nerv vegetativní)
vegetativní, Nervy vegetativní (nervy útrobní)
neurit (viz vlákno nervové)
neurocranium (viz mozkovna)
neurohypofýza, Neurohypofýza
neurokrinie, Hormony
neuron, Nervová buňka (neuron)
aferentní (viz neuron smyslový)
asociační (viz interneuron)
dostředivý (viz neuron smyslový)
eferentní (viz neuron motorický)
hybný (viz neuron motorický)
motorický, Typy neuronů:
odstředivý (viz neuron motorický)
senzorický (viz neuron smyslový)
sestupný (viz neuron motorický)
smyslový, Typy neuronů:
spojovací (viz interneuron)
vzestupný (viz neuron smyslový)
nitroblána srdeční, Stavba srdce
nocireceptor, Rozdělení receptorů
nodi lymfatici (viz uzliny mízní)
noradrenalin, Dřeň nadledvin
nos, Nos (nasus)
nosič, Páteř (columna vertebralis)
nosohltan, Nosohltan (nasopharynx), Hltan (pharynx)

O

Obal, Centrální nervová soustava
obal
teplotní, Produkce (tvorba) tepla
objem
rezervní expirační, Mechanika dýchání
rezervní inspirační, Mechanika dýchání
oblouk
reflexní, Reflexní oblouk
obranyschopnost, Bílé krvinky (leukocyty)
Obratle
bederní, Páteř (columna vertebralis)
hrudní, Páteř (columna vertebralis)
kostrční, Páteř (columna vertebralis)
krční, Páteř (columna vertebralis)
křížové, Páteř (columna vertebralis)
oběh
malý krevní, Malý (plicní) krevní oběh
velký krevní, Velký krevní oběh
vrátnicový, Vrátnicový oběh
okostice, Povrch kosti
omozečnice, Centrální nervová soustava
oplození vajíčka, Vejcovod (tuba uterina)
orgán
Cortiho, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
oropharynx (viz část ústní (hltan))
os sacrum (viz kost křížová)
osifikace (viz kostnatění)
osrdečník, Srdce (cor, cardia)
ostrůvky
Langerhansovy, Slinivka břišní (pankreas)
otolit, Čidlo statické
ovarium (viz vaječník)
ovulace, Ovariální cyklus (ovulační)
ovum (viz vajíčko)
oxyhemoglobin, Červené krvinky (erytrocyty)
oxytocin, Hormony neurohypofýzy
ozva
diastolická, Vstupy a výstupy srdce
systolická, Vstupy a výstupy srdce

P

paměť, Získané formy chování:
panenka (viz zornice)
pánev, Kostra dolní končetiny
pankreas (viz slinivka břišní)
pankreozymin, Šťáva slinivky břišní (pankreatická šťáva)
pánvička
ledvinná, Ledviny (renes, nefros)
parasympaticus (viz nerv parasympatický)
parathormon, Příštítná tělíska (glandulae parathyreoideae)
patella (viz čéška)
páteř, Páteř (columna vertebralis)
pavučnice, Centrální nervová soustava
pelvis (viz pánev)
pelvis renalis (viz pánvička ledvinná)
penis, Zevní pohlavní orgány
pepsin, Žaludeční šťáva
pepsinogen, Žaludeční šťáva
perikard (viz osrdečník)
perilymfa (viz míza zevní)
periost (viz okostice)
peritoneum (viz pobřišnice)
pharynx (viz hltan)
pia mater (viz omozečnice)
plena (viz obal)
měkká, Centrální nervová soustava
tvrdá, Centrální nervová soustava
plíce, Ústrojí dýchací, Plíce (pulmo)
plicnice (viz tepna plicní)
ploténka
nervosvalová, Stavba kosterního svalu
pneumotorax, Povrch plic
pobřišnice, Funkce tlustého střeva
pochva, Pochva (vagina)
myelinová, Části neuronu:
Schwannova, Části neuronu:
šlachová, Názvosloví svalů
podvěsek mozkový, Hypofýza (podvěsek mozkový), Mezimozek
pohrudnice, Povrch plic
pohyb
peristaltický, Lačník a kyčelník
pokožka, Pokožka (epidermis)
polokoule (viz mozková)
pons Varoli (viz most Varolův)
poplinice, Povrch plic
pouzdro
kloubní, Spojení kostí
ledvinné, Ledviny (renes, nefros)
povázka
svalová, Stavba kosterního svalu
poštěváček, Zevní pohlavní orgány
PRL (viz prolaktin)
progesteron, Ženské pohlavní hormony
prolaktin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
proprioreceptor, Rozdělení receptorů
prostata (viz žláza předstojná)
protrombin, Krevní destičky (trombocyty)
průdušky, Dolní dýchací cesty
průdušnice, Dolní dýchací cesty
PTH (viz parathormon)
ptyalin, Sliny (saliva)
pud (viz instinkt)
pulmo (viz plíce)
pulpa (viz dřeň zubní)
pupilla (viz zornice)
pyj (viz penis)
pylorus (viz vrátník)
pyrogen, Řízení termoregulace
pysk
stydký malý, Zevní pohlavní orgány
stydký velký, Zevní pohlavní orgány
předkožka, Zevní pohlavní orgány
předsíň
poševní, Zevní pohlavní orgány
srdeční, Stavba srdce
příklopka
hrtanová, Dolní dýchací cesty
přísrdečník, Srdce (cor, cardia)

R

radius (viz kost vřetenní)
reflex, Reflex
míšní, Typy reflexů
nepodmíněný, Typy reflexů, Vrozené formy chování
obranný (viz reflex míšní)
podmíněný, Typy reflexů, Získané formy chování:
vrozený (viz reflex nepodmíněný)
refrakce, Čočka (lens)
renes (viz ledviny)
renin, Kůra nadledvin cortex
retina (viz sítnice)
rhodopsin, Sítnice (retina)
rohovka, Rohovka (cornea)
rýhy (viz brázdy)
řezák, Řez zubem

S

sacharáza, Lačník a kyčelník
saliva (viz sliny)
sanguis (viz krev)
sarkomer, Stavba kosterního svalu
scapula (viz lopatka)
sclera (viz bělima)
scrotum (viz šourek)
sedimentace, Červené krvinky (erytrocyty)
segment
iniciální, Části neuronu:
sekretin, Šťáva slinivky břišní (pankreatická šťáva)
sérum
krevní, Krevní plazma
sítnice, Sítnice (retina)
sklípek
plicní, Vnitřní stavba plic
sklivec, Oční komory
sklovina, Řez zubem
skoliosa, Páteř (columna vertebralis)
skvrna
slepá, Sítnice (retina)
žlutá, Sítnice (retina)
slezina, Slezina (lien)
slinivka břišní, Slinivka břišní (pankreas), Slinivka břišní (pankreas)
sliny, Sliny (saliva)
sliznice
děložní, Děloha (uterus)
snopce, Stavba kosterního svalu
snopečky, Stavba kosterního svalu
soma (viz tělo buněčné)
somatotropin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
soustava
nervová centrální, Centrální nervová soustava
signální druhá, Získané formy chování:
signální první, Získané formy chování:
spánek, Získané formy chování:
sperma, Vnitřní pohlavní orgány
spermatogeneze, Pohlavní ústrojí mužské
splanchocranium (viz část obličejová)
spodina lební, Mozkovna (neurocranium)
spojivka, Spojivka (tunica conjunctiva)
spona stydká, Kostra dolní končetiny
srdce, Srdce (cor, cardia)
srdečnice, Vstupy a výstupy srdce, Srdečnice (aorta)
stah
svalový, Stavba kosterního svalu
statokonie (viz otolit)
sternum (viz kost hrudní)
STH (viz somatotropin)
stolice, Funkce tlustého střeva
stolička, Řez zubem
stomachus (viz žaludek)
stratum corneum (viz vrstva rohová)
stratum germinatium (viz vrstva zárodečná)
struma (viz vole)
střevo
tenké, Tenké střevo (intestinum tenue)
tlusté, Tlusté střevo (intestinum crassum)
sulci (viz brázdy)
sval, Stavba kosterního svalu
bedrokyčelní, Svalstvo končetin
bradový, Svaly hlavy
čelní, Svaly hlavy
chodidlový, Svalstvo končetin
čtyřhlavý stehenní, Svalstvo končetin
čtyřhranný bederní, Svaly trupu
deltový, Svalstvo končetin
dvojhlavý pažní, Svalstvo končetin
dvojhlavý stehenní, Svalstvo končetin
kápovitý (viz sval, trapézový)
krejčovský, Svalstvo končetin
kruhový oční, Svaly hlavy
malý prsní, Svaly trupu
podklíčkový, Svaly trupu
podkožní, Svaly krku
poloblanitý, Svalstvo končetin
pološlašitý, Svalstvo končetin
přední holenní, Svalstvo končetin
přední pilovitý, Svaly trupu
příčný břišní, Svaly trupu
přímý břišní, Svaly trupu
rombický, Svaly trupu
široký zádový, Svaly trupu
smíchový, Svaly hlavy
smíchu (viz sval velký lícní)
spánkový, Svaly hlavy
trapézový, Svaly trupu
trojhlavý lýtkový, Svalstvo končetin
trojhlavý pažní, Svalstvo končetin
trubačský (viz sval tvářový)
tvářový, Svaly hlavy
týlní, Svaly hlavy
velký lícní, Svaly hlavy
velký prsní, Svaly trupu
vnitřní šikmý břišní, Svaly trupu
zevní šikmý břišní, Svaly trupu
zevní žvýkací, Svaly hlavy
svalovina srdeční, Stavba srdce
svaly
brdečkovité, Stavba srdce
červovité, Svalstvo končetin
hýžďové, Svalstvo končetin
malíkové, Svalstvo končetin
mezikostní, Svalstvo končetin
mezižeberní, Svaly trupu
nadjazylkové, Svaly krku
okohybné, Okohybné svaly
palcové, Svalstvo končetin
podjazylkové, Svaly krku
předloktí, Svalstvo končetin
symfýza (viz spona stydká)
sympaticus (viz nerv sympatický)
systém
limbický, Struktura hemisfér
šeroslepost, Sítnice (retina)
šev
lambdový, Mozkovna (neurocranium)
šípový, Mozkovna (neurocranium)
šupinový, Mozkovna (neurocranium)
věncový, Mozkovna (neurocranium)
šišinka, Šišinka (epifýza)
škára, Škára (corium, dermis)
šourek, Zevní pohlavní orgány
špičák, Řez zubem
šťáva
pankreatická, Dvanáctník (duodenum)

T

T-lymfocyty, Bílé krvinky (leukocyty)
tarsus (viz kosti zánártní)
tekutina
extracelulární (viz tekutina mimobuněčná)
intracelulární (viz tekutina nitrobuněčná)
mimobuněčná, Rozdělení tělních tekutin
nitrobuněčná, Rozdělení tělních tekutin
telencephalon (viz mozek koncový)
tepénka, Krevní cévy
tepna, Krevní cévy, Tepny (arterie)
koronární (viz tepna věnčitá)
plicní, Vstupy a výstupy srdce
věnčitá, Vstupy a výstupy srdce
termoreceptor, Rozdělení receptorů (viz čidlo tepla)
testis (viz varle)
testosteron, Kůra nadledvin cortex, Vnitřní pohlavní orgány
thorax (viz koš hrudní)
thymus (viz brzlík)
thyrotropin, Hormony vytvářené adenohypofýzou
thyroxin, Hormony štítné žlázy
tibia (viz kost holenní)
tlak
krevní, Krevní tlak
tonsillae (viz mandle)
tonus
svalový (viz napětí svalové)
trachea (viz průdušnice)
trávenina, Řízení vylučování žaludeční šťávy
triceps (viz sval trojhlavý pažní)
trombocyty (viz destičky krevní)
trombokináza, Krevní destičky (trombocyty)
trombus, Krevní destičky (trombocyty)
trubice
Eustachova, Střední ucho (zesilovač, auris media)
močová, Zevní pohlavní orgány, Odvodné močové cesty
trypsin, Dvanáctník (duodenum)
TTH (viz thyrotropin)
tuba uterina (viz vejcovod)
tuk
hnědý, Řízení termoregulace
tunica conjuctiva (viz spojivka)
tyčinky, Sítnice (retina)
těleso
kalosní, Koncový mozek (koncový mozek, telencephalon)
tělísko
Meissnerovo, Pokožka (epidermis)
příštitné, Příštítná tělíska (glandulae parathyreoideae)
řasnaté, Cévnatka (chorioidea)
žluté, Ovariální cyklus (ovulační)
tělo
buněčné, Části neuronu:
třes, svalový, Produkce (tvorba) tepla
třmínek, Střední ucho (zesilovač, auris media)

U

ucho, Ucho (auris)
střední, Střední ucho (zesilovač, auris media)
vnější, Zevní (vnější) ucho (auris externa)
vnitřní, Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)
úd
pohlavní, Zevní pohlavní orgány
ulna (viz kost loketní)
ultrafiltrát (viz moč primární)
ureter (viz močovod)
urethra (viz trubice močová)
urethra masculina, Zevní pohlavní orgány
urina (viz moč)
ústrojí
rovnovážné, Ústrojí rovnovážné (statokinetické)
statokinetické (viz ústrojí rovnovážné)
uterus (viz děloha)
uzlík
síňokomorový, Řízení srdeční činnosti
sinusový, Řízení srdeční činnosti
uzliny
mízní, Mízní uzliny (nodi lymfatici)

V

vagina (viz pochva)
vaječník, Pohlavní žláza
vajíčko, Ovariální cyklus (ovulační)
varle, Vnitřní pohlavní orgány
vazodilatace, Škára (corium, dermis)
vazokonstrikce, Škára (corium, dermis)
vazopresin (viz hormon antidiuretický)
váček
semenný, Vnitřní pohlavní orgány
vdech, Mechanika dýchání
vejcovod, Vejcovod (tuba uterina)
véna (viz žíla)
ventriculus (viz komora srdeční) (viz žaludek)
venula (viz žilka)
vesica fellea (viz žlučník)
vesica urinaria (viz měchýř močový)
villi (viz klky)
víčko, Víčka
vlákna
svalová, Stavba kosterního svalu
vláknina, Funkce tlustého střeva
vlákno
nervové, Části neuronu:
vlásečnice, Krevní cévy, Vlásečnice (kapiláry)
mízní, Mízní cévy
vole, Štítná žláza (glandula thyreoidea)
vomitus (viz zvracení)
vrátník, Žaludek (ventriculus = gaster = stomachus)
vrstva
rohová, Pokožka (epidermis)
zárodečná, Pokožka (epidermis)
výdech, Mechanika dýchání
vylučování, Úvod
vzduch
reziduální (viz vzduch zbytkový)
zbytkový, Mechanika dýchání
vzpřimovač páteře, Svaly trupu
vzruch, Části neuronu: