Tělo jako energetická továrna


 • Potrava prochází zažívacím traktem.
  • Makroživiny jsou extrahovány v zažívacím traktu.
  • Za běžných podmínek - vyvážená strava a běžná fyzická zátěž:
   • tuky jsou použity pro jim vyhrazené použití (např. jako palivo pro srdce)
   • proteiny jsou použity pro stavbu a obnovu bílkovin,
   • cukry jsou hlavním zdrojem energie pro kosterní svalstvo a nervovou soustavu.
    • hladina cukru v krvi je kolísavá - důvody jsou tyto:
     • kolísají dodávka i složení potravy - některé složky potravy obsahují pomalu vstřebatelné cukry - typicky škrob, jiné obsahují rechle vstřebatelné cukry - typicky sladké nápoje,
     • kolísá  tělesné zatížení - sezení je energeticky asi 5krát méně náročné než běh.
     • tělo nemá možnost hromadit cukr do zásoby - jeho koncentrace v krvi je přímo úměrná jeho množství v těle.
    • Pro správnou činnost těla je potřebné úzké rozmezí koncentrace cukru v krvi 3,5 - 6 mmol/l:
     • dolní mez této koncentrace určuje nervová soustava - při nižší hladině nervové buňky přestávají správně pracovat,
     • horní mez určují zdravotní požadavky - při dlouhodobě vyšší hladině dochází k poškozování drobných cév - viz hyperglykémie.
    • Je proto nutná regulace, která:
     1. kdykoli dovolí vstup cukru do nervových buněk,
     2. při normální a vyšší hladině cukru dovolí jeho vstup do buněk ostatních,
     3. při vyšší hladině cukru podnítí jeho přeměnu na tuk - látku dlouhodobé energetické zásoby,
     4. při nízké hladině cukru nedovolí jeho vstupu do buněk ostatních,
     5. při nízké hladině cukru bude navyšovat jeho hladinu ze zásob.
    • Tato regulace pracuje na úrovni buněk a provádějí ji dva hormony:
  • Živiny, pokud se neukládají jako tuk,  jsou ve výsledku proměněny v:
   • teplo,
   • mechanickou energii - pohyb - řádově procenta,
   • zanedbatelné množství akustické energie - zvuky řeči případně zpěvu - řádově tisíciny procent.