Na-K hospodářství

Sodík (Na) a draslík (K) jsou dva chemicky velmi podobné prvky. Mají i podobné zastoupení v zemské kůře a v lidském těle.

Celkem je v lidském těle: 
  120 g Na na 75 kg hmotnosti.
  150 g K na 75 kg hmotnosti.

V podstatě se liší jen velikostí svých atomů. Z ní vyplývá, jak jsou zadržovány v půdě:

 • Sodík má atomy o průměru 360 pm. Snadno se vyplavuje z půdy, proto je vodou z půdy vymýván a odnášen do oceánů.
  Důsledky:
  • Rostliny obsahují málo sodíku.
  • Živočichové ho mají nedostatek v potravě a proto vyhledávají sůl. Lidé si sůl s oblibou přidávají do jídla. Pokud je sodíku nedostatek, tělo s ním úzkostlivě hospodaří.
 • Draslík má atomy o průměru 440 pm. Z půdy se vyplavuje nesnadno.
  Důsledky:
  • Rostliny obsahují dostatek draslíku.
  • Živočichové nedostatkem draslíku většinou netrpí. Protože draslíku bývá dostatek, tělo s ním až tak úzkostlivě nehospodaří a předpokládá jeho pravidelný přísun v potravě.
Sodík a draslík slouží v živočišné buňce k několika účelům, z nich hlavním je udržování elektrického náboje buňky:
 • Aby buňka dobře fungovala, musí být uvnitř buňky přebytek draslíku a mimo ni  přebytek sodíku.
 • Při různých činnostech buňky dochází k tomu, že atomy draslíku a sodíku si vyměňují svá místa. Například při šíření nervových signálů se z nervových buněk uvolňují atomy draslíku a nahrazují je atomy sodíku.
 • Aby se v buňce obnovil přebytek draslíku, stěny buňky obsahují množství tzv. Na-K pump, což jsou specializované enzymy, které z buňky vynášejí atomy sodíku a do buňky vnášejí atomy draslíku. Na tuto činnost buňka spotřebovává značné množství své energie:
  • V nervových buňkách to je 60% energie buňky.
  • V ostatních buňkách to je 20% energie buňky.