Řízení obecně

Lidské tělo je řízeno dvěma různými, avšak vzájemně provázanými systémy:
 • hormonálním:
  • je starší, funguje u všech mnohobuněčných,
  • pracuje na chemickém principu.
  • působí pomaleji, protože řídící akce se šíří prouděním krve a difúzí,
  • působí současně na všechny orgány těla.
 • nervovým:
  • je novější,
  • pracuje chemickém i elektrickém principu,
  • působí rychle, protože řídící akce se šíří převážně elektricky,
  • působí pouze v místech určení.
Oba tyto systémy tvoří vyvážený mechanismus. Ten ovšem pracuje optimálně pouze tehdy, jestliže organismus žije v běžných podmínkách. Ty zahrnují zejména:
 • Přiměřenou výživu
  - jinak přicházejí nemoci z nepravidelné, případně nezdravé výživy, mezi nimi obezita.
 • Přiměřené pohybové aktivity
  - jinak dochází k přetěžování organizmu či naopak slabému rozvoji pohybového aparátu, konkrétně nemoci páteře a nemoci z přemíry sedění.
 • Přiměřené aktivity pracovní
  - jinak přichází stres z pracovního zatížení či naopak pocit zbytečnosti, chybění smysluplné kvalifikace a lenost.
 • Duševní pohodu
  - jinak přichází stres z neuspokojených společenských potřeb.
 • Dodržování denního rytmu
  - jde hlavně o pravidelný noční spánek. Jinak přichází únava, zhoršení celkového zdraví včetně nevyvážených úrovní hormonů a oslabení imunity.
 • Vyrovnané procházení stadii života
  od dětství, přes založení vlastní rodiny až po stáří. Jinak se dostavuje pesimismus a tíhnutí k extrémům.
Běžnými podmínkami se nerozumí mechanické lpění a uvedených zásadách. Odchylky od nich jsou naopak potřebné:
 • aby byl život pestrý,
 • protože každý jsme jiný,
 • aby se jedinec mohl co nejlépe vyvíjet tím směrem, po které touží.