14.2.3. Sacharidy (glycidy)
 • Charakteristika
  • organické sloučeniny (uhlíku, vodíku a kyslíku) lišící se strukturou a velikostí molekuly 
  • patří do skupiny polyhydroxyderivátů karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů),
  • nízkomolekulární sacharidy - rozpustné ve vodě, mají sladkou chuť
  • monosacharidy - základní stavební jednotka všech sacharidů, nejjednodušší cukry vůbec 
  • makromolekulární polysacharidy - ve vodě omezeně rozpustné (škrob, agar) nebo zcela nerozpustné (celulóza), většinou bez chuti 
 • Funkce v lidském těle
  • nejdůležitější zdroj energie pro buňky
  • okamžitý zdroj potřebného množství energie 
  • zásobárna energie ve formě glykogenu (v buňkách jater a svalů)
  • stavební prvek pojivových tkání (chrupavky, vazy) 
  • složka některých složitějších látek (nukleových kyseliny, hormonů, koenzymů)
  • mají význam pro střevní činnost 
  • obsahují vitamíny B, C a karoten.
 • Metabolismus sacharidů (glykolýza)
  • polysacharidy a disacharidy se v trávicím sytému hydrolyticky štěpí až na monosacharidy, které se vstřebávají do krve
  • metabolicky nejvýznamnější monosacharid je D-glukóza
  • glykolýza 
   • sled reakcí, při kterých se glukóza anaerobně přeměňuje na kyselinu mléčnou (laktát)
   • probíhá v cytoplasmě
   • v první fázi probíhá fosforylace glukózy a vznikají triosafosfáty
   • ve druhé fázi se triosafosfáty mění na laktát a tvoří se ATP 
   • přeměny pyruvátu vzniklého v průběhu glykolýzy se dále odbourává:

   • anaerobně – mléčné kvašení => pyruvát se redukuje na laktát
      alkoholové kvašení => pyruvát se dekarboxyluje na acetaldehyd a ten se redukuje na ethanol
    aerobně – oxidační dekarboxylace pyruvátu 
    • za dostatku kyslíku přechází pyruvát z cytoplasmy do mitochondrií
    • tady probíhá oxidační dekarboxylace pyruvátu
    • pyruvát se přemění na acetylkoenzym A
 • Zdroje sacharidů:  
 • monosacharidy 
   fruktóza (med, ovoce) 
   glukóza (ovoce) 
   galaktóza (mléko) 
  disacharidy 
   sacharóza (cukrová řepa => řepný cukr) 
   maltóza (ječmen => sladový cukr) 
   laktóza (mléko => mléčný cukr)  
  polysacharidy 
  • škrob (brambory, kukuřice, pšenice, rýže, banány),
  • arabská guma (pryskyřice z mízy akácií - slouží jako zahušťovadlo a emulgátor při výrobě cukrovinek),
  • pektiny (v mandlích, jádrech broskví, švestek a meruněk),
  • vláknina (ovoce, zelenina, luštěniny, brambory, obilniny) 


Metabolismus sacharidů
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Eva/Local%20Settings/Temporary%
20Internet%20Files/Content.IE5/E7OA7NHJ/metab_sachar%5B1%5D.ppt
#257,2,Slide 2
http://vnl.xf.cz/bich/bich-metabol_sach.php
http://www.mojevitaminy.cz/