14.2.2. Tuky (lipidy)
 • Charakteristika
  • estery vyšších mastných kyselin a alkoholů nebo jejich derivátů
  • hydrofobnost - charakteristická vlastnost lipidů, tj. jsou nerozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech 
  • energeticky velmi bohaté - 1 gram tuku obsahuje 39kJ. 
 • Funkce v lidském těle:
  • zdroj a zásoba energie
  • zdroj esenciálních karboxylových kyselin 
  • skladují rozpuštěné vitamíny A, D, E, K
  • stavební funkce - jsou součástí např. biomembrán
  • mechanická ochrana některých orgánů (např. ledvin) 
  • tepelně-izolační funkce
 • Dělení:
  • Jednoduché (acylglyceroly, vosky)
  • Složené (fosfafidy, sfingolipidy, lipoproteiny, glykopilidy)
 • Odbourávání: 
  • Hydrolytické štěpení (= rozštěpení esterové vazby)
   • Trávení 
   • začíná v žaludku, ale intenzivní hydrolýza nastává až v dvanáctníku a pokračuje v tenkém střevě => katalýza enzymy (lipázy - ve vysoké koncentraci v pankreasu, žaludku a střevní stěně),
    pankreatické lipázy štěpí triacylglyceroly na diacylglyceroly a monoacylglyceroly,
    střevní lipázy rozloží monoacylglyceroly na glycerol a VMK
   • Vstřebávání
   • nastává v tenkém střevě buď přímo nebo pomocí žlučových kyselin,
    vstřebávání VMK závisí na délce řetězce:
    • 10-12C – střevní sliznicí do krve
    • 13C a více – ve střevní sliznici jsou reesterifikovány na triacylglyceroly a spolu s nehydrolysovanými lipidy jsou obaleny vrstvou  lipoproteinu, cholesterolu a fosfolipidu, vznikají tzv. chylomikrony
    • chylomikromy se dostávají do krve
    • krví do jater, kde se dále rozkládají a nebo resyntetizují
  • Odbourávání VMK cestou β-oxidace
   • β - oxidace je cyklický proces, který postupně zkracuje řetěz VMK vždy o dva atomy uhlíku
   • odbourávání VMK se děje po spirále, tzv. Lynenova spirála (1 cyklus = 1 závit)
   • reakce probíhají na třetím, tj. β, uhlíku tak dlouho, dokud se celá VMK nerozloží na acetylkoenzymy A
   • produktem β-oxidace jsou acetylkoenzym A, NADH+H+, FADH2
   • acetylkoenzym A vstupuje do Krebsova cyklu
   • redukované koenzymy přenáší vodík do dýchacího řetězce
   Energetická bilance kyseliny palmitové:
   • V průběhu β-oxidace vzniká 1 FADH2 a 1 NADH+H+ => 5 ATP /1 β-oxidaci 
   • Aktivace kyseliny palmitové: -2ATP
   • 7krát β-oxidace: 35ATP
   • Úplná oxidace CH3-CO~SCoA  96ATP (8 krát12=96)
   • Celkem: 129 ATP 
  • Metabolismus glycerolu:
   • glycerol => glyceraldehyd-3-P (meziprodukt glykolýzy) při glukoneogenezi se mění na G, při glykolýze se mění na energii; 
    z glycerolu vznikne aktivovaný glycerol a poté nové lipidy


Metabolismus glycerolu
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Eva/Local%20Settings/Temporary
%20Internet%20Files/Content.IE5/E7OA7NHJ/metab_lipid%5B1%5D.ppt
#262,7,? - oxidace
http://vnl.xf.cz/bich/bich-lipidy.php