3.4.3. Kostra končetin 

3.4.3.1. Kostra horní končetiny 

 • připojena ke kostře trupu pletencem lopatkovým 
  Pletenec lopatkový 
  • kost klíční (clavicula) - 12-16 cm, esovitě prohnutá, je z vaziva (=> snadno se láme) 
  • lopatka (scapula) - plochá trojúhelníkovitá kost 
  Kostra volné končetiny 
  • kost pažní (humerus) - dlouhá kost 
  • kost vřetenní (radius) - dlouhá kost, směřuje k palci 
  • kost loketní (ulna) - dlouhá kost, směřuje k malíčku 
  Horní končetina
  Horní končetina 
  Kostra ruky 
  • z 27 kůstek 
  • 8 z nich - kosti zápěstní (carpus) ve dvou řadách: 
   • 1. řada: kost loďkovitá, kost poloměsíčitá, kost trojhranná, kost hráškovitá 
   • 2. řada: kost trapézová, kost trapézovitá, kost hlavatá, kost hákovitá 
  • 5 kostí záprstních (metacarpus) - podklad dlaně 
  • kloub mezi kostí trapézovou a palcovým metacarpem umožňuje opozici (protistojnost) palce 
  • 14 článků prstů (falangy) - palec má jenom 2, ostatní prsty po 3 
  Kostra ruky (pohled shora)
  Kostra ruky (pohled shora) 
Klouby horní končetiny: 
 • ramenní kloub - lopatka + kost pažní 
 • loketní kloub - kost pažní + kost loketní + kost vřetenní 
 • kloub ruční - kost vřetenní + kost loketní + 3 kůstky zápěstní 
 • klouby ruky

3.4.3.2. Kostra dolní končetiny 

 • připojena ke kostře trupu pletencem pánevním 
  Pletenec pánevní (ossa coxae
  • tvoří ho 2 kosti pánevní 
  • pánevní kost - ze 3 kostí - kyčelnísedacístydké 
  • spona stydká (symfýza) - chrupavčitá, po 15. roce srůst 
  • pánev (pelvis) - kost křížová + kosti pánevní 
  • ženská pánev - nižší a širší, otevřenější (význam při porodu) 
  • ucpaný otvor - mezi kostí sedací a stydkou, vyplněn vazivovou blánou 
  Kostra volné končetiny 
  • kost stehenní (femur) - nejdelší, nejsilnější 
  • kost holenní (tibia) - její dolní epifýza = vnitřní kotník 
  • kost lýtková (fibula) - dlouhá kost, směřuje k malíku => vnější kotník 
  Dolní končetina
  Dolní končetina 
  Kostra nohy 
  • 7 kostí zánártních (tarsus) - kost hlezenníloďkovitá, 3 kosti klínovékost krychlovákost patní (vybíhá v patní hrbol) 
  • 5 kostí nártních (metatarsus
  • 14 článků prstů 
  • nožní klenba - podélná a příčná - při našlapování péruje => chrání při stání cévy, nervy a svaly v chodidlech 
  • u ploché nohy není klenba vyvinuta 
  Kostra nohy (pohled shora)
  Kostra nohy (pohled shora) 
Klouby dolní končetiny 
 • kloub kyčelní - pánevní + stehenní kost 
 • kloub kolenní - kloubní hrboly kosti stehenní + epifýza holenní kosti + čéška (patella), vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu + 2 menisky 
 • klouby nohy


Kostra a spoje horní končetiny
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/hk.php
Kostra a spoje dolní končetiny
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/dk.php
Kost klíční
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/hk_pletenec_klicni.php