3.4.2. Kostra hlavy (lebka, cranium

 • chrání mozek a smyslové orgány hlavy 
 • skládá se z 22 kostí - kromě dolní čelisti spojeny nepohyblivě buď chrupavkou anebo vazivem (švy) 
 • tvar individuální, záleží na věku a pohlaví 
 • ohraničuje dutiny  
 • 2 části: 
  • mozková (mozkovnaneurocranium) - ochranné pouzdro pro mozek (8 kostí)
  • obličejová (splanchocranium) - tvoří podklad obličeje a ohraničuje dutinu ústní a z větší části také dutinu nosní a dutinu očí (14 kostí)

3.4.2.1. Mozkovna (neurocranium

  Klenba lební (calva
  • tvoří ji: 
   1. kost čelní (nepárová) - vedlejší nosní dutina 
   2. kosti temenní (párové) - navzájem od sebe odděleny (šev šípový) 
  Spodina lební (base
  • členitá, vzniká osifikací chrupavky 
  • tvoří ji: 
   1. kost týlní (nepárová) 
    1. velký týlní otvor navazuje na páteřní kanál 
    2. týlní kloubní hrboly (kondyly) po stranách otvoru - spojení s atlasem 
    3. zevní hrbol týlní - úpon zádových svalů 
   2. kost klínová (nepárová) 
    1. v části do dutiny lební - turecké sedlo - uložen podvěsek mozkový (hypofýza) 
    2. tvoří lební bázi - hlavní kost - připojují se k ní kost čelní, kosti temenní, spánkové 
    3. malá a velká křídla - zasahují do očnice, vedlejší nosní dutina 
   3. Kosti spánkové (párové) 
    1. mezi kostí klínovou a týlní 
    2. šupina spánkové kosti - nejslabší místo na lebce 
    3. kost skalní - nejtvrdší kost (nemá spongiózu), je v ní uloženo vnitřní ucho (rovnovážné a sluchové ústrojí) 
    4. výběžek bradavkový - upíná se na něj zdvihač hlavy 
    5. výběžek bodcovitý - tenkým vazem je na něm zavěšena jazylka a na ní zavěšen hrtan 
    6. jařmový oblouk = výběžek spánkový spolu s lícním výběžkem 
   4. Kost čichová (nepárová) 
    1. dírkovaná ploténka - uzavírá dutinu nosní; otvůrky procházejí vlákna čichového nervu 
    2. svislá ploténka - tvoří horní část nosní přepážky 
    3. vedlejší nosní dutiny 
Švy na lebce: 
 • věncový - kost čelní a temenní 
 • šípový - 2 kosti temenní 
 • lambdový - kosti temenní a týlní 
 • šupinový - temenní a spánková kost 
Lebka (pohled zezadu)
Lebka (pohled zezadu) 

3.4.2.2. Obličejová část (splanchocranium

 • menší než mozková část 
 • nasedá na spodinu lební 
 • kosti spojeny švy 
 • jen dolní čelist připojena kloubně 
 • tvoří ji: 
  1. kosti nosní - tvoří kostěný podklad hřbetu nosu (+ skořepy nosní) 
  2. kosti slzní - ve vnitřní stěně očnice 
  3. kosti patrové - tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní 
  4. kost radličná - tvoří dolní část kostěné nosní přepážky 
  5. kosti lícní - dávají šířku obličeji, zespodu a zevnitř ohraničují očnice, spánkový + lícní výběžek = jařmový oblouk 
  6. 2 kosti horní čelisti (maxilla
   • ohraničuje nosní otvor 
   • vedlejší nosní dutiny 
   • zubní lůžka (alveoly) 
   • tvoří přední část tvrdého patra 
  7. Dolní čelist (mandibula
   • kloubně spojena (složený kloub - vsunuta chrupavčitá ploténka) se spánkovou kostí 
   • tvoří bradový výběžek (úpony svalů pro mluvení) 
   • dásňový výběžek - jamky pro zuby 
Lebka (pohled zepředu)
Lebka (pohled zepředu) 
Jazylka - tvar rozevřeného U 
Novorozenec 
 • chybí dásňové výběžky a zuby => malá výška obličeje 
 • chybí vedlejší nosní dutiny 
 • fontanely (kosti lebeční klenby spojené vazivem => umožňují porod a růst lebky) 
 • čelní fontanela - do 18 měsíců u švu věnčitého a šípového 
 • malá fontanela - u švu lambdového a šípového (zaniká po narození) 


http://galaktis.cz/clanek/kostra-cloveka/