3.4.1. Kostra trupu 

3.4.1.1. Páteř (columna vertebralis

 • 33-35 obratlů 
 • pružná osa celé kostry => nosná a oporná funkce
 • kostěné pouzdro pro míchu a kořeny míšních nervů => ochranná funkce
 • pevná, ohebná, pohyblivá 
 • 2x esovitě prohnutá 
  • lordosa - prohnutí dopředu (lordosa krční, bederní) 
  • kyfosa - prohnutí dozadu (kyfosa hrudní, křížová) 
 •  meziobratlové ploténky - pružné chrupavčité destičky pod těly obratlů, tvoří ¼ délky páteře (tlumí nárazy při chůzi a skoku; největší tlak na bederní ploténky) 
 • 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kost křížová (z 5 obratlů), kost kostrční (z 3-5 obratlů) 
Páteř (pohled ze strany)
Páteř (pohled ze strany) 
Obratle krční (7) 
 • mají nízká těla a otvor v příčných výběžcích (pro cévy) 
 • krční páteř má značnou pohyblivost 
 • 1. obratel = nosič (atlas
  • nemá tělo 
  • tvořen 2 oblouky, na jejichž horní hraně se nacházejí 2 kloubní jamky - nasedají na ně hrboly týlní kosti (posazena lebka) => kývavé pohyby 
  Nosič (pohled shora)
  Nosič (pohled shora)
 • 2. obratel = čepovec (axis
  • na horním okraji těla má čep (opírá se o přední oblouk nosiče) => otáčení hlavy 
  • zlomení vazu - odtržení zubu čepovce, uvolněný se zabodne do míchy => rozdrcení míchy => smrt 
  Čepovec (pohled shora)
  Čepovec (pohled shora) 
Obratle hrudní (12) 
 • ostré trnové výběžky skloněné šikmo dolů 
 • na příčných výběžcích mají jamky pro skloubení s žebry 
 • hrudní páteř je nejméně pohyblivá, připojená žebra pohyb omezují 
5. hrudní obratel
5. hrudní obratel 
Obratle bederní (5) 
 • objemná a vysoká těla (nejmohutnější ze všech) 
 • trnové výběžky mají tvar čtyřhranných destiček 
 • bederní páteř - dobrá pohyblivost 
5. bederní obratel (pohled ze strany)
5. bederní obratel (pohled ze strany) 
Kost křížová - z 5 obratlů (os sacrum
 • připojení ke kostem kyčelním 
 • 4 páry otvorů - vystupují nervy 
 • 5 obratlů, které srůstají v 25 letech 
Kost křížová (pohled zepředu)
Kost křížová (pohled zepředu) 
Kost kostrční - z 3-5 obratlů 
 • srostlé, zakrnělé (rudimentární) 

3.4.1.2. Žebra (costae

 • obloukovité kosti, 12 párů 
 • zadní konce se 2x kloubně připojují k obratlům (jednou k tělu obratle a jednou k příčnému výběžku) 
 • 7 párů žeber pravých - svými chrupavkami připojeny k hrudní kosti 
 • 3 páry žeber nepravých - spojeny chrupavkou s předchozím párem žeber 
 • 2 páry žeber volných - volně končí ve stěně břišní 

3.4.1.3. Kost hrudní (sternum

 • plochá nepárová kost 
 • na přední straně hrudníku 
 • stavba: 
  • rukojeť - k ní se kloubně připojují klíční kosti 
  • tělo (corpus) - podlouhlé 
  • mečovitý výběžek - dlouho chrupavčitý 
Hrudník (hrudní košthorax
 • tvoří ho žebra, hrudní obratle a kost hrudní 
 • uzavírá dutinu hrudní 
 • chrání plíce, srdce
3.4.1.4. Pánev obratel (lat. vertebra) - kost, která tvoří základní stavební a funkční jednotku páteře 
tělo obratle (corpus) - nosná část obratle uložená vpředu, směrem nahoru a dolů končí rovnou plochou, na ni se připojuje meziobratlová ploténka; vyplněno spongiózou a červenou kostní dření
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratel
skoliosa
skolióza (bočitost) - vychýlení páteře do strany vlivem špatného držení těla a ochablého zádového svalstva, např. dextroskolióza (zahnutí páteře doprava), sinistroskolióza (zahnutí páteře doleva) 
http://galaktis.cz/clanek/kostra-cloveka/