3.4. Kostra člověka (skelet)

 • skládá se přibližně z 220 kostí (u dospělého jedince)
 • hmotnost: 10 kg (14 % celkové hmotnosti člověka)
 • základní část kostry - páteř
 • základ osové (axiální) kostry - páteř, lebka, žebra, hrudní kost, pánev
 • končetinová (apendikulární) část kostry - všechny kosti horních a dolních končetin, kosti ramenního a pánevního pletence
 • funkce kostry
  • tvoří opěrný systém lidského těla
  • zajišťuje ukotvení pro svaly
  • chrání životně důležité orgány – mozek, srdce, plíce, útroby
  • důležitá zásobárna bílkovin a minerálů
  • v kostní dřeni - tvorba červených krvinek

  http://www.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=2563&s_rub=135&s
  Obecná charakteristika skeletu
  http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti_stavba_skelet.php