3.3. Spojení kostí 

  Nepohyblivé (pevné): 

  1. pomocí jiné pojivové tkáně 
   1. vazivem - kosti jsou do sebe vklíněny členitými švy - lebka
   2. chrupavkou - mezi žebry a hrudní kostí, v páteři mezi dva obratle vložena elastická podložka (meziobratlová ploténka) apod. 
  2. druhotně srůstem kostí (kost křížová, kost kostrční (srostlé obratle), kosti pánve) 
  Kost pánevní
  Kost pánevní 

  Pohyblivé (kloubní spojení): 

  • kloub = spojení 2 nebo více kostí dotykem na styčných plochách - kloubní hlavice (vypouklá) a kloubní jamka (dutá) 
  • styčné plochy kostí 
   • pokryty sklovitou chrupavkou 
   • po obvodu spojeny kloubním pouzdrem (vazivo) - ochrana kloubu, prostoupeno sítí vlásečnic a nervových vláken 
   • vnitřní strana kloubního pouzdra - jemná výstelka = synoviální vrstva, produkuje kloubní maz (synovii) - zmenšená tvorba mazu => praskot v kloubech
   • funkce kloubního mazu: 
    • zmenšuje tření na styčných plochách 
    • obsahuje výživné látky pro povrchové chrupavky 
    • zajišťuje pevné přilnutí kloubních ploch k sobě 
  • klouby jednoduché - spojení dvou kostí 
  • klouby složené 
   • spojení více než dvou kostí nebo vloženy chrupavčité destičky (menisky) = vyrovnání zakřivení styčných ploch 
   • provádění pohybů (ohyb, otáčení) = kolenní kloub 
  Stavba kloubu (podélný řez)
  Stavba kloubu (podélný řez) 

Typy kloubů: 

 1. Kulovité klouby - hlavice i jamky kulovité => pohyb všemi směry (např. ramenní kloub) 
 2. Klouby válcové - hlavice i jamky jsou úseky válce => pohyb: natažení a ohnutí (články prstů) 
 3. Kladkové klouby - na vypouklé ploše je rýha, na druhé styčné ploše je hrana (kost pažní, loketní) 
 4. Elipsoidní klouby - vejčitý konec jedné kosti zapadá do eliptické dutiny druhé kosti, např. kost vřetenní, kost loďkovitá 
 5. Sedlové klouby - kloubní povrch každé kosti má dutou i vypouklou část (báze palce ruky) 
 6. Tuhé klouby - styčné plochy skoro rovné, krátké kloubní pouzdro => malá pohyblivost v kloubu (kost křížová, kosti kyčelní, spojení obratlů) 
 7. Čepový kloub - výběžek jedné kosti se otáčí v prstencovém otvoru jiné kosti (nosič a čepovec) 


Jak se kosti spojují
http://www.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=2563&s_rub=135&s
Obecná charakteristika kostních spojů
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kloub_spojeni_char.php
Kloub - articulatio
http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kloub_spojeni_articulatio.php
meziobratlová ploténka - leží jako nárazníkový polštář mezi dvěma těly obratlů. Ve svém středu se skládá z měkkého, elastického rosolovitého jádra a je obklopena vrstvami vláken a chrupavky uspořádanými jako slupky cibule. Rosolovité jádro ve středu ploténky odpružuje tlakovou zátěž a rozděluje tlak na ostatní ploténky, podobně jako vodní postel. Čím vyšší je obsah vody v ploténce, tím větší je tlak v jádru ploténky a tím lépe může být zátěž odpružena.
http://zdravi.doktorka.cz/poskozeni-meziobratlovych-plotenek/