3.2. Vývoj a růst kostí 

Kostnatění (osifikace) - přeměna pojivových tkání v kost. 

3.2.1 Vývoj kostí 

  z vaziva 

  • kosti klenby lební, kosti tváře
  • zvápenatělá ložiska v blízkosti vaziva umožňují přeměnu vazivové buňky v kostitvorné buňky 

  z chrupavky 

  • většina kostí 
  • kostnatění začíná: 
   1. vniknutím cévy a pak kostitvorné buňky (osteoblasty) do chrupavčitého základu 
   2. vytvoří se jádro kostní tkáně (osifikační centrum) a od něj kostnatění postupuje k okrajům 

3.2.2 Růst dlouhé kosti: 

Osifikace (kostnatění) a růst dlouhé kosti do šířky i délky - chrupavka stále roste do délky a přitom dochází k jejímu kostnatění. Činnost buněk růstových chrupavek řídí růstový hormon (somatotropin) z podvěsku mozkového (hypofýzy):

diafýza - střední část kosti 
epifýzy - konce kosti 

 1. chrupavčitý „model“ kosti;
 2. okolo budoucí diafýzy se vytvoří kostní manžeta;
 3. okostice;
 4. primární osifikační centrum (prvotní místo, odkud dlouhá kost kostnatí „zevnitř“);
 5. krevní cévy vyživující nově vznikající kostní tkáň;
 6. sekundární osifikační centra (kostnatění epifýz dlouhé kosti „zevnitř“);
 7. primární osifikační centrum a kostní manžeta se časem spojí, vzniká pevná diafýza dlouhé kosti a uvnitř dřeňová dutina;
 8. kompakta, zkostnatělá diafýza;
 9. spongióza, zkostnatělé epifýzy;
 10. kloubní chrupavka, zbytek chrupavčitého modelu kosti po zkostnatění epifýz;
 11. růstová chrupavka, zbytek po zkostnatění epifýz, časem zaniká zcela. 


Odkazy:
 • Vznik kosti - http://www.dominika-svehlova.cz/nemoci17.asp
 • Kostnatění a řídnutí kostí - http://www.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=2563&s_rub=135&s 
 • Osifikace kostí - http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti_osifikace.php
 • Růst kostí - http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti_osifikace_rust.php
 • Stavba dlouhých kostí - http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti_stavba_dlouhe.php
 • Stavba krátkých a plochých kostí - http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/kosti_stavba_ploche.php
 • Pojivové tkáně - http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/tkane_pojive.phpZměněná stránka