4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní.
        Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží!
        A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!
        A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky.
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil;
        a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející,
        vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
9:30 A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“
        A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící.
        Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
9:5    A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
         Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.Převzato z http://www.muslim-inform.cz/
Korán
I. Hrbek 1972
Súra     1. - Oteviratelka Knihy 
Súra     2. - Kráva 
Súra     3. - Rod 'Imránův
Súra     4. - Ženy
Súra     5. - Prostřený stůl
Súra     6. - Dobytek 
Súra     7. - Rozpoznání 
Súra     8. - Kořist 
Súra     9. - Pokání 
Súra   10. - Jonáš 
Súra   11. - Húd 
Súra   12. - Josef 
Súra   13. - Hrom 
Súra   14. - Abraham 
Súra   15. - Al-Hidžr 
Súra   16. - Včely 
Súra   17. - Noční cesta 
Súra   18. - Jeskyně 
Súra   19. - Marie 
Súra   20. - TáHá 
Súra   21. - Proroci 
Súra   22. - Pouť 
Súra   23. - Věřící 
Súra   24. - Světlo 
Súra   25. - Spásné zjevení 
Súra   26. - Básnící 
Súra   27. - Mravenci 
Súra   28. - Příběh 
Súra   29. - Pavouk 
Súra   30. - Byzantinci 
Súra   31. - Luqmán 
Súra   32. - Padnutí na zem 
Súra   33. - Spojenci 
Súra   34. - Sabá 
Súra   35. - Stvořitel nebo andělé 
Súra   36. - Já Sín 
Súra   37. - Stojícív řadách 
Súra   38. - Sád 
Súra   39. - Skupiny 
Súra   40. - Odpouštějící 
Súra   41. - Byly učiněny srozumitelnými 
Súra   42. - Porada 
Súra   43. - Zlaté ozdoby 
Súra   44. - Dým 
Súra   45. - Klečící 
Súra   46. - Přesypy 
Súra   47. - Muhammad 
Súra   48. - Úspěch 
Súra   49. - Komnaty 
Súra   50. - Qáf 
Súra   51. - Běžící 
Súra   52. - Hora Sinaj 
Súra   53. - Hvězda 
Súra   54. - Měsíc 
Súra   55. - Milosrdný 
Súra   56. - Nezvratná událost 
Súra   57. - Železo 
Súra   58. - Hádka 
Súra   59. - Shromáždění 
Súra   60. - Zkoušená 
Súra   61. - Sevřený šik 
Súra   62. - Pátek 
Súra   63. - Pokrytci 
Súra   64. - Vzájemného klamání 
Súra   65. - Rozvod 
Súra   66. - Zákaz 
Súra   67. - Království 
Súra   68. - Pero nebo Nún 
Súra   69. - Nevyhnutelná 
Súra   70. - Stupně 
Súra   71. - Noe 
Súra   72. - Džinové 
Súra   73. - Zahalený 
Súra   74. - Rouchem přikrytý 
Súra   75. - Zmrtvýchvstání 
Súra   76. - Člověk 
Súra   77. - Vysílané 
Súra   78. - Zvěst 
Súra   79. - Vytrhující 
Súra   80. - Zakabonil se 
Súra   81. - Svinutí 
Súra   82. - Rozpuknutí 
Súra   83. - Zkracující míru 
Súra   84. - Rozštěpení 
Súra   85. - Souhvězdí 
Súra   86. - Nocí putující 
Súra   87. - Nejvyšší 
Súra   88. - Zahalující 
Súra   89. - Úsvit 
Súra   90. - Město 
Súra   91. - Slunce 
Súra   92. - Noc 
Súra   93. - Denní jas 
Súra   94. - Otevření 
Súra   95. - Fíkovník
Súra   96. - Kapka přilnavá
Súra   97. - Úradek
Súra   98. - Jasný důkaz
Súra   99. - Zemětřesení
Súra 100. - Pádící
Súra 101. - Roztříštění
Súra 102. - Rozmnožování
Súra 103. - Osud
Súra 104. - Pomlouvač
Súra 105. - Slon
Súra 106. - Kurajšovci
Súra 107. - Podpora
Súra 108. - Hojnost
Súra 109. - Nevěřící
Súra 110. - Vítězná pomoc
Súra 111. - Zhyňte nebo Palmová vlákna
Súra 112. - Upřímnost víry
Súra 113. - Záře jitřní
Súra 114. - Lidé