Rozchodit mapy a udělat statistiku na ně - kolik mají vrstev, v každé vrstvě kolik mají čtverců teoreticky a kolik prakticky a kolik objektů je v každé vrstvě a kolik připadá na čtverec v průměru, kolik je objektů jednotlivých typů
  - Ukázku kreslení map  - návrh domů a občanů v mapě  - o počtu atributů a tím i o jejich typech - je jich relativně málo

 Zeměpis
Definice politického rozdělení
Soubory dat Vstupy map do ZD
Úlohy

Dokumenty
Další

Kódy zemí Kódy jazyků Odkazy