Tepelné změny látek 
Délková roztažnost
látka 10-6 * K-1
zlato 18,8
sklo 8,5
hliník 23,8
měď 16,7
železo 11
bronz 17,9
iridium 6
invar 1,2

Objemová rozpínavost
Přibližně platí: Objemová rozpínavost = Délková roztažnost * 3

látka 10-6 * K-1
aceton 1900
topný olej 860
rtuť 180
voda při 2 °C -10
voda při 3,98 °C 0
voda při 10 °C 60
voda při 20 °C 300
voda při 40 °C 350
voda při 80 °C 450

Voda, tak jak se vyskytuje v přírodě, má unikátní chování, které je příznivé životu:

  • Nad teplotou 3,98 °C je voda tekutá a její objem s teplotou roste - to je běžné chování - proto se dobře prohřívá voda těsně pod hladinou
  • Při teplotách 0 - 3,98 °C je voda tekutá a její objem s teplotou klesá - to je anomální chování - proto voda kolem bodu mrznutí (0 °C) neklesá ke dnu, nýbrž se drží u hladiny, kde při dalším ochlazování mrzne v led.
  • Při nižších než 0 °C je voda pevná a její hustoda je o 1/9 menší než hustota tekuté vody - to je anomálie - proto led na vodě plave a izoluje hladinu od mrazu.
Výsledkem tohoto chování vody je, že v zimě vodní toky a nádrže zamrzají odshora a pomalu a u dna se drží voda o teplotě kolem 4 °C, což umožňuje přežití ryb. Nebýt tohoto chování, zamrzání by postupoval ode dna a bylo by mnohem rychlejší.

Anomálie vody se vysvětluje tím, že led při teplotě 0°C úplně neroztaje, takže ve vodě zůstávají drobné krystalky ledu. V nich jsou střední vzdálenosti molekul H2O větší, než je tomu v kapalném skupenství. Při zvětšování teploty od 0°C do 4°C zbytky krystalické mřížky ledu postupně mizí, a tím se zmenšují vzdálenosti mezi molekulami H2O, které tvořily krystalickou mřížku. Tím celkový objem vody klesá a hustota naopak roste.
Při teplotách nad 4 °C se voda již chová jako běžná kapalina, tj. s rostoucí teplotou její hustota klesá.