Jednotky délky

pikometr (pm) - 1 . 10-12 m

Ångström (Å) - 1 . 10-10 m; atom vodíku má poloměr 0,46 Å, atom cesia má poloměr 2,72 Å, vzdálenost C-C v diamantu je 1,54 Å, vzdálenost vrstev v grafitu je 3,35 Å, kovový křemík má vzdálenost Si-Si 2,34 Å, pro SiC je vzdálenost SI-C 1,94 Å.

nanometr (nm) - 1 . 10-9 m; světlo má vlnové délky 390 - 760 nm

mikrometr (mikron, μm) - 1 . 10-6 m

milimetr (mm) - 1 . 10-3 m

metr - původně desetmiliontý díl zemského kvadrantu (čtvrtiny zemského poledníku); podle nejnovější definice z roku 1983 je 1 metr délka dráhy světla ve vakuu během časového intervalu 1/299 792 458 sekundy.

kilometr (km) - 1 . 103 m

astronomická jednotka - jednotka délky používaná v astronomii, zejména ve sluneční soustavě. Její hodnota přijatá IAU v r. 1976 je 1 AU = 149 597 870 km a je určena definicí jako délka poloměru nerušené kruhové oběžné dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, které se pohybuje okolo Slunce úhlovou rychlostí 0,017 202 098 950 radiánu za den. S velkou přesností odpovídá střední vzdálenosti Země-Slunce, v praxi se často používá hodnota 149,6.109 m.

světelný rok - jednotka vzdálenosti; dráha, kterou urazí světlo za jeden tropický rok. 1 ly = 9,4605.1015 m.

parsek -  zákl. jednotka vzdálenosti v astromii; vzdálenost, ze které je vidět střední vzdálenost Země-Slunce (tj. 1AU) pod úhlem 1".
1 pc = 3,262 ly = 206265 AU = 3,0856.1016 m.

hubble - milion světelných let, 9,4605 . 1021 m.

Typografické jednotky

pica = 1/72 foot (USA 1871, Velká Británie 1898) - pi - 0.166044 inch (1 inch = 25.4 mm)

point (USA 1871, Velká Británie 1898) - pt - 1/12 pica

twip (Microsoft) = 1/20 point

point (Pierre Simon Fournier, 1737) = 0.0137 in

point (Francois Ambrose Didot, 1785) = 0.0148 in

cicero (Francois Ambrose Didot) = 0.1776 in

agate = 1/14 in

kyu - Q - 0,00025 m - metrická typografická jednotka

Odkazy