Schema vysokoteplotní karbonizace
 

koksovací baterie kondenzátor čistička plynu destilační kolona I destilační kolona II hydrogenace+rektifikace hydrogenace+rektifikace rafinace rafinace rafinace čern uhlí koks koksárenský plyn - vytápní konsárenské baterie černé uhlí karbonizační plyn koksárenský plyn prací olej koksárenský plyn - jiné použití svítiplyn, případně syntéza amoniaku kapalný podíl lehký benzol težký benzol dehet benzen, toluen, xyleny solventnafta I, solventnafta II, ... lehký olej karbolový olej naftalenový olej prací olej anthracenové oleje smola prací olej - jiné použití prací olej - do kondenzátoru fenoly, kresoly, xylenoly, pyridiny naftaleny, inden, kumaron anthracen, fenantren, karbazol, ...