Pěstování ze semen

Semena

Semena mají jednu důležitou vlastnost - klíčivost. Ta se udává v % a liší se jak podle druhu tak i podle způsobu skladování a stáří semen. Bývá (má být) uvedena na balíčku se semeny a lze se o ní dozvědět více v odborných publikacích.

Místo

Výběr vhodného místa je velmi důležitý. Rozhodující je dostatek slunce, vláhové podmínky, ochrana před větrem, průběh denních teplot, okolní vegetace a opylovací podmínky.

Půda

Půda má vyhovovat nárokům pěstovaných rostlin. Často je možno ji dodat při setí nebo sázení a tím připravit rostlině lepší podmínky pro růst.

Příprava místa

Kulturní rostliny většinou nemají takovost životaschopnost jako běžné plevele, nehledě na to, že plevele mají před nimi často vegtetační náskok. Proto je třeba místo odplevelit a v širším okolí plevel posekat.

Předpěstování

Pro některé rostliny je vhodné si předpěstovat sazeničky. Účelem je prodloužení vegetační doby a zajištění vegetačního náskoku pro naše rostliny. Předpěstovávat začínáme 14 dní až jeden měsíc před temínem sázení. Jako nádobky lze použít kelímky od jogurtu, kterými nás moderní doba štědře zásobuje. Naplníme je hlínou, semínko zasadíme doprostřed, hloubku volíme podle druhu. Nádobky dáme na osvětlené místo. Doba klíčení závisí na druhu. Při pěkném počasí dáváme naklíčené rostliny ven, na noc je doneseme dovnitř, aby je nepoškodily nízké noční teploty.

Výsadba

Sázíme v termínu doporučeném, tedy, když noční teploty neklesají pod hranici zadanou pro daný druh.

Růst

O malé rostlinky se musíme pečlivě starat. Prvních několik týdnů je často prohlížíme, zaléváme a odplevelujeme. Později již jsou dostatečně silné, odolají i delšímu suchu a okolní plevel je nedokáže zastínit. Jedinou starostí mohou být choroby a škůdci - nebezpečí a způsoby ochrany závisí na druhu.

Sklizeň

Všechno má svůj čas. Nedozrálé či přezrálé plody nestojí za mnoho. Čas letí jako voda a kdo ochutnal skutečně zralé rajské jablíčko z keříku, ví, že je dobře počkat. Dojímavým příkladem nerozumu je dětské povytahování ředkviček, aby se zjistílo, jestli už jsou dost velké.
 


Zpracováno podle pramenů na Internetu  - editoval Přemysl Nedvěd st. dne 19.5.2002. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.