5.4.1. Vrozené formy chování

 • tři základní projevy
  1. Nepodmíněné reflexy
   • základní a nejdůležitější složka nervové soustavy
   • jsou vrozené dědičné, na týž podnět se vybavuje stejná odpověď, probíhá po stejném reflexním oblouku, nejsou ovládány vůlí člověka
   • jsou v šedé hmotě všech částí CNS kromě kůry koncového mozku
   • např. reflex sací, polykací
  2. Instinkty (pudy)
   • nejsložitější forma vrozených reakcí
   • jsou usměrňovány kůrou mozkovou
   • např. pud sebezáchovy, rozmnožovací, mateřský, orientační reakce, chování směřující k získání sexuálního partnera
  3. Emoce
   • jejich vznik a průběh je vázán na limbickou soustavu a hypotalamus
   • emoce člověka mají subjektivní (psychickou) a objektivní (fyziologickou) stránku
   • můžou se vůlí vybavit a zastavit