5.4. Vyšší nervová činnost

  • vyšší nervová činnost jsou asociační funkce - myšlení, řeč, učení, paměť.
  • základní jednotkou nervové činnosti je reflex - automatická odpověď nervového systému na určitý podnět, neovlivnitelná vůlí člověka, základní fyziologická jednotka nervové činnosti.