5.3.2. Nervy vegetativní (nervy útrobní

 • autonomní systém (nedá se ovlivnit vůlí člověka) - řízení autonomních funkcí má povahu reflexní, nezávisle na našem vědomí 
 • k autonomnímu nebo vegetativnímu nervovému systému se řadí ty části centrálního a periferního nervstva, které inervují hladkou svalovinu orgánů, cév, kůže, žláz a srdce 
 • vegetativní nervová soustava je řízena z páteřní míchy, z prodloužené míchy nebo z hypotalamu 
 • po reflexních obloucích nervů probíhají reflexy bez vědomí člověka a regulují činnost vnitřních orgánů 
 • inervují hladké svalstvo, srdeční svalstvo a žlázy 
 • centrum v hypotalamu, který přejímá informace o každé, i chemické změně v těle 
 • ganglion = shluk buněčných těl neuronů, ganglia slouží jako přepojovací místa, autonomní ganglia jsou umístěna mimo centrální nervstvo 
 • vegetativní nervy se dělí na dva systémy a podle toho je řízení 
  1. Nervy sympatické (sympaticus
   • zrychlují činnost = příprava organismu na fyzickou a psychickou zátěž (zvýšení srdeční činnosti, přísunu krve, glukózy do činných tkání) 
   • podporuje uvolňování energie, uplatňuje se v situacích, kdy jsou na organismus kladeny nároky 
   • sympatické nervy vystupují z míchy hrudní a bederní spolu s míšními nervy, po krátkém společném průběhu odbočují a končí v gangliích (ganglion = shluk buněčných těl neuronů), odtud vycházejí šedá vlákna bez myelinu a inervují příslušné orgány 
   • synapse sympatiku jsou uloženy v gangliích podél páteře 
   • ganglia podél páteře jsou mezi sebou propojena nervovými vlákny, vytváří se tak pruh nervové tkáně = sympatický kmen 
   • mediátorem je noradrenalin a adrenalin 
   • účinek většinou stimulující (mobilizace rezerv při zátěži) 
   Sympaticus (schéma)
   Sympaticus (schéma) 
  2. Nervy parasympatické (parasympaticus
   • zpomalují činnost - zotavení organismu, uplatňuje se zvýšení sekrece a hybnosti trávící trubice, přívod živin do tkání z trávící trubice 
   • podporuje výživu a vylučování 
   • umožňuje zotavení organismu 
   • jeho vliv převažuje v klidu 
   • parasympatické nervy vystupují z jader (z mozkového kmene) společně s některými mozkovými nervy a z křížové míchy 
   • vstupují do malých parasympatických ganglií, která leží blízko inervovaných vnitřních orgánů (= ganglia terminální) 
   • nejvýznamnějším parasympatickým nervem je bloudivý nerv 
   • mediátor je acetylcholin 
   • účinek tlumivý - regenerace, tvorba zásob 
 • většina vnitřních orgánů je inervována z obou zdrojů (oběma systémy), které většinou působí protichůdně (antagonisticky), čímž se činnost orgánů udržuje v rovnováze (velká fyzická a psychická zátěž způsobuje, že převažuje aktivita sympatiku => škodí zdraví) 
 • přenos impulzů na útrobní orgány se děje pomocí mediátorů 

Činnost sympatiku a parasympatiku je koordinována: 

 1. hřbetní míchou 
  • probíhá na úrovni páteřní míchy 
  • zde jsou centra reflexů ovládající vyprazdňování močového měchýře, střev, reflexů pohlavní reakce (v křížové míše centra močení, kálení) 
 2. prodlouženou míchou 
  • centra pro řízení oběhu, dýchání, trávení 
 3. hypotalamem 
  • nejvyšší nervové centrum vegetativní nervové soustavy 
  • uvádí svou činností v činnost současně několik reakcí - je centrem vytvářející pocit hladu a žízně, takže receptory v hypotalamu sledují koncentraci glukózy v krvi a osmotický tlak plazmy a pak receptory navozují pocit hladu či žízně 
 
Sympaticus  Parasympaticus 
připravuje organismus k aktivitě  zajišťuje zotavení organismu 
zvyšuje srdeční činnost, krevní tlak  zpomaluje srdeční činnost, snižuje krevní tlak 
rozšiřuje průdušky  zužuje průdušky 
zeslabuje peristaltiku střev  zesiluje peristaltiku střev 
rozšiřuje zornice  zužuje zornice 
snižuje sekreci slin  vyvolává sekreci slin a trávících žláz 
zvyšuje svalové napětí svěrače, konečníku a močového měchýře  snižuje svalové napětí svěrače, konečníku a močového měchýře 
vyvolává sekreci dřeně nadledvin 
snižuje průtok krve v kůži a břišních orgánech  zvyšuje průtok krve v kůži a břišních orgánech 
vyvolává sekreci potních žláz  zklidňuje sekreci potních žláz 
vyvolává stahy hladkých svalů a chlupů  zklidňuje stahy hladkých svalů a chlupů 
zajišťuje akomodaci oka 
způsobuje erekci vnějších pohlavních orgánů 
Vegetativní nervový systém
Vegetativní nervový systém