5.3.1. Nervy mozkomíšní (cerebrospinální

 • 12 párů mozkových nervů a 31 párů míšních nervů 
 • tvoří svazečky bílých (myelinem opatřených) nervových vláken, které vedou vzruchy z receptorů v kůži nebo ze smyslových orgánů (vlákna senzitivní = dostředivá, jen dendrity) nebo vedou informace do příčně pruhovaných svalů (vlákna motorická = axony) 
 1. Nervy míšní (spinální
  • 31 párů 
  • vznikají spojením předních motorických a zadních senzitivních kořenů míšních = nervy smíšené (obsahují oba typy vláken) 
  • míšní nervy vystupují z míchy meziobratlovým otvorem, rozdělují se na větve, které se dále dělí na menší větve a vytváří síť po celém těle 
  • inervují všechny oblasti těla od krku dolů (pokud by došlo k jejich poškození => zastavení citlivosti a hybnosti určité oblasti) 
  • mají svá ústředí ve hřbetní míše 
  • motorická senzorická vlákna periferního nervového systému jsou nejdelší vlákna, např. vedou bez přerušení z míchy až do svalu nohy 
  • míšní nerv obsahuje nervová vlákna motorická dostředivá a odstředivá a vlákna sympatického nebo parasympatického nervového systému (podle výstupu z páteřní míchy) 
  Mícha s míšními nervy
  Mícha s míšními nervy 
  Nervový periferní systém
  Nervový periferní systém 
 2. Nervy mozkové (hlavové, kraniální
  • 12 párů 
  • rozdělení podle toho, která vlákna obsahují 
  • odstupují ze spodiny mozku 
  • jsou buď senzitivní, nebo jen motorické nebo smíšené 
  • jejich vlákna začínají nebo končí u mozkového kmene u tzv. jader mozkových nervů 
  • označují se římskými číslicemi 
   • I. (čichový) - receptor - sliznice nosu 
   • II. (zrakový) - začíná v oční sítnici, vývojově vzniká vychlípením mezimozku 
   • III., IV. (kladkový) a VI. (odtahující) - okohybné svaly; receptory, z nichž vychází okohybná vlákna 
   • V. (trojklanný nerv) - po výstupu z Varolova mostu se větví ve tři vlákna - do čelisti, do tváře a do vlasaté části hlavy; receptory ze sliznice oka, dutiny nosní, ústní, (bolesti zubů), kůže obličeje; inervuje žvýkací svaly 
   • VII. (lícní nerv) - inervuje mimické svalstvo, slinné žlázy podčelistní a podjazykové 
   • VIII. (sluchorovnovážný = předsíňohlemýžďový) - receptory vnitřního ucha 
   • IX. (jazykohltanový) - sliznice hltanu, chuťová čidla kořene jazyka - inervuje svalstvo hltanu, příušní slinnou žlázu 
   • X. (bloudivý) - sestupuje do dutiny hrudní a břišní a inervuje svalstvo jejich útrob; receptory z hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, střeva, plic, srdce 
   • XI. (přídatný) - receptory ze zdvihače hlavy a trapézového svalu a inervují je 
   • XII. (podjazykový) - inervuje svaly jazyka, tvorba řeči 
  Mozkové nervy
  Mozkové nervy