5.2. Centrální nervová soustava

 • mozek uložen v lebeční dutině
 • mícha v páteřním kanálu
 • mozek i mícha jsou chráněny obaly (plenami)

Obaly (pleny, meningy)

 • chrání mozek a míchu před otřesy
 • vyživují mozek
 1. Tvrdá plena (dura mater)
  • vazivová, plně přiléhá k okolním kostem, je vnějsí
  • vystýlá dutinu lebeční, k lebeční spodině přirůstá (pevný obal pro mozek) a okolo míchy vytváří silný míšní vak, mezi kostí (lebkou, páteří) a plenou jsou cévy, tuk a vazivo
 2. Měkké pleny
  • pod tvrdou plenou
  • štěrbiny mezi oběma měkkými plenami jsou vyplněny mozkomíšním mokem (extracelulární (mimobuněčná) tekutina) - chrání mozek a míchu před otřesy a nárazy.
  1. pavučnice (arachnoidea)
   • bezcévná, jemná pojivová blána
  2. omozečnice (pia mater)
   • bohatě cévami prokrvená
   • na povrchu mozku vniká do všech brázd
   • kryje povrch míchy i mozku
   • na míše se jmenuje plena míšní