2.7. Šišinka (epifýza

  • malý nepárový orgán, součást mezimozku
  • umístěna na přední straně mozku těsně za čelní kostí (označována jako třetí oko) a připojena ke stropu komory mezimozku
  • endokrinní žláza - produkuje hormon melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT
  • na povrchu - vazivové pouzdro 
  • uvnitř - nemyelizovaná nervová vlákna, neurogliové buňky a hlavní buňky (= pinealocyty) opředené sítí krevních kapilár 

  • s přibývajícím věkem - vznik kulovitých tělísek (hydroxyapatit a uhličitan vápenatý), tzv. mozkový písek (acervulus cerebri)
     


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1inka