2.2.2. Neurohypofýza 

 • zadní lalok hypofýzy 
 • nepravá endokrinní žláza (hormony netvoří, pouze je uskladňuje a vydává do krve) 
 • v zárodečném vývoji vzniká jako vychlípenina spodiny třetí mozkové komory 
 • hormony se tvoří v neurosekretorických buňkách hypotalamu, odtud se dostávají do neurohypofýzy cytoplazmou nervových vláken 
 • produkuje dva hormony 

2.2.2.1. Hormony neurohypofýzy 

 1. Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) 
  • podnětem pro zvýšení vyměšování ADH jsou změny osmotického tlaku krve, která protéká hypotalamem 
  • zvyšuje propustnost stěn sběracích kanálků v ledvinách pro vodu 
  • při nedostatku vody v organismu => vylučuje se více ADH => sníží se vylučování vody močí => tvoří se koncentrovaná moč 
  • hormon působí proti vylučování vody močí (anti = proti, diuréza = vylučování moči) 
  • hypofunkce - denně se tvoří 10 - 20 litrů moči (nemoc úplavice močová = "žíznivka" = diabetes insipidus), stejné množství vody se musí vypít 
 2. Oxytocin 
  • působí na hladké svalstvo dělohy 
   • vyvolává stahy dělohy při porodu (děložní kontrakce), ke konci těhotenství jej lze použít k vyvolání porodu 
   • vypuzuje placentu po porodu z dělohy 
   • při laktaci (v době kojení) vyvolává stahy hladké svaloviny kolem mlékovodů v mléčné žláze => rytmické kontrakce vypuzují mléko při kojení
Hypofýza
Hypofýza