2.1.1. Funkce endokrinní soustavy

  • zajišťuje růst
  • zajišťuje rozmnožování
  • zajišťuje celkový metabolismus
  • udržuje homeostázu (stálost a rovnováha v lidském organismu, např. stálost vnitřního prostředí, teploty, …)
  • zajišťuje hospodaření s vodou a ionty