4.2.3. Podkožní vazivo (tela subcutanea)
 • nejsilnější vrstva kůže 
 • uloženo pod škárou
 • hlavní funkce:
  • tepelný izolátor
  • rezervoár energie
  • tlumič mechanických nárazů
 • obsahuje elastická a kolagenní vlákna => umožňují: 
  • spojení kůže s vazivovým povrchem svalů a kostí (okosticí)
  • posuvnost kůže nad svalstvem a kostmi 
 • přítomnost tukových buněk schopných hromadit tuk (lalůčkovitě se ukládá mezi trámečky vaziva) => tvoří podkožní tukovou vrstvu
  • slouží jako:
   • zásobárna energie 
   • lokalizace vitamínů A, D, E a K v tuku rozpuštěných 
  • rozmístění a množství podkožního tuku v těle se v průběhu života mění - zejména v pubertě (odlišně u chlapců a děvčat) a ve stáří (dochází k jeho úbytku => příčina ochablosti kůže); ovliněno: 
   • působením hormonů pohlavních žláz, štítné žlázy a mozkového podvěsku (hypofýzy)
   • výživou - nadbytek tuků a cukrů v potravě vede k obezitě (nadměrné ukládání tuků v těle)
  • podkožní vazivo bez tuku - na očních víčkách, ušních boltcích, hřbetu nosu a na některých částech pohlavního ústrojí
 • bohatě zásobeno krevními cévami - mají vliv na:
  • barvu kůže v závislosti na množství krve v cévách 
   • zblednutí kůže => při zúžení průsvitu vlásečnic a tím zmenšení objemu krve v nich
   • zčervenání kůže => při rozšíření vlásečnic a jejich naplnění krví
  • teplotu kůže - přímo závislá na rychlosti proudu krve v cévách
 • prostoupeno mízními cévami, potními a mazovými žlázami
 • dvojí nervstvo:
  • pocitové - přijímá různé podněty z vnějšku prostřednictvím čidel (např. Vater-Paciniho tělíska => receptory tlaku a tahu)
  • útrobní (vegetativní) 
   • ovládá veškeré samovolně stažitelné součásti kůže, tj. ty, které obsahují vlákna hladkých svalů (vzpřimovače vlasů atd.) 
   • ovlivňuje krevní cévy i vlásečnice 
   • řídí vyměšovací činnost kožních žláz


http://www.skola-srejbr.cz/docs/17.Stavba_kuze.doc