4.2. Stavba kůže 

Lidská kůže se skládá ze 3 základních na sobě ležících vrstev, které se vzájemně od sebe liší stavbou
tkání. 
  1. pokožka - epidermis 
  2. škára – korium 
  3. podkožní vazivo – subcutis 
Kůže (řez)
Kůže (řez)