12.4. Řízení činnosti ledvin

 1. Nervové řízení
  • centrum v mezimozku (hypothalamus), nervová vlákna regulují prokrvování ledvin tak, že mají svá zakončení v hladkých svalech stěn cév - podílejí se na filtrací do tubulů
  • v ledvinách je řízen průtok krve a výměna látek v tubulech
  • sympatikem se snižuje glomerulární filtrace a diuréza, parasympatikemse zvyšuje
 2. Hormonální řízení
  • průtok dření je závislý na krevním tlaku
  • v kůře se průtok tlakem téměř nemění
  • poznámka: inzulin zasahuje do vylučování moči (zvýšená diuréza při cukrovce se po podání inzulinu upraví a poklesne)
  1. Antidiuretický hormon (vazopresin)
   • hormon neurohypofýzy
   • podněcuje zpětnou resorpci vody v tubulech a tlumí vstřebávání chloridu sodného z ultrafiltrátu
   • diabetes insipidus - žíznivka: snížená tvorba antidiuretického hormonu => polyurie
   • při vzestupu koncentrace solí v krvi se ADH vyloučí do ledvin - voda se vrací zpět do krve a moč je koncentrovanější
  2. Aldosteron
   • hormon nadledvinek
   • tlumí zpětnou resorpci v tubulech a podněcuje vylučování moči (mineralokortikoidy jsou antagonisty antidiuretického hormonu)
   • podporuje zpětné vstřebávání kationtů sodíku a vylučování kationtů draslíku - v ledvinových tubulech a tím pomáhá regulovat krevní tlak a bilanci sodíku v krvi (sodík pomáhá tělu udržovat rovnováhu mezi tekutinami uvnitř buněk a v tkáňovém moku - princip osmózy)
  3. Renin
   • hormon tvořený v ledvinách
   • ovlivňuje průsvit přívodní cévy a přívod krve do glomerulů - ovlivňuje filtraci v glomerulu
   • přímoúměrně stimuluje kůru nadledvin k uvolňování hormonu aldosteronu - to vede k zvyšování tlaku krve