12.2.3. Moč (urina)

 • je výsledkem činnosti ledvin
 • čirá, slabě žlutá tekutina (způsobeno rozkladem žlučových barviv - urobilin)
 • pH 4,5-8
 • obsahuje: především vodu, ale i organické a anorganické látky (chloridy, sírany, fosforečnany a uhličitany, amoniak, močovina - 30 g denně, kyselina močová, kreatinin, NaCl 15 g denně, soli kyseliny močové přebytečné vitamíny rozpustné ve vodě atd.)
 • dospělý člověk vyloučí denně 0,6 až 1,6 l moči (novorozenec 30 - 60 ml, jednoroční dítě 500 - 600 ml, starý člověk 250 - 2400 ml moči)
 • zápach moče způsobují bakterie ze vzduchu při rozkladu močoviny na amoniak
 • největší množství moči se vyloučí večer, nejméně ráno
 • diuréza = množství vyloučené moči za 24 hodin
  • nižší diuréza - ve spánku, při intenzivní těl. práci, při silném pocení
  • vyšší diuréza - po nervovém podráždění, v chladu, po větším příjmu tekutin, po požití močopudných látek (diuretika) - např. káva
 • močení - mikce
 • anurie - zastavení tvorby a vylučování moči (zastavení činnosti ledvin, smrt během několika dnů)
 • polyurie - zvýšené vylučování moči
 • proteinurie - v moči přítomno mnoho bílkovin (svědčí o nedokonalé filtrační schopnosti glomeru) - zánět ledvin
 • hemoglobinurie - v moči mnoho hemoglobinů (uvolňuje se rozpadáním erytrocytů)
 • uremie - v organismu se hromadí katabolity bílkovin (symptomy: chorobná spavost, zvracení, dezorientace, svalové křeče)
 • pyurie - výskyt hnisu v moči
 • hematurie - v moči se vyskytují celé erytrocyty
 • glykozurie - v moči se vyskytuje nadměrné množství glukózy (např. při diabetes mellitus)
 • chylurie - zvýšené vylučování tuku močí
 • urolitiáza (močové kameny) - předčasné vykrystalizování látek v močových cestách; tvoří se zejména z málo rozpustných solí (šťavelanů, fosforečnanů, uhličitanů), doprovázených močany, cystinem a cholesterolem