12.2.2. Krevní zásobení ledviny

 1. od sestupné aorty se odděluje krátká ledvinná (renální) tepna rozpadající se na arterioly
 2. arterioly vnikají do ledviny a vysílají své větve do Bowmanových váčků (přívodní a odvodní cévy)

Ledvinný proudový objem

 • = průtok krve ledvinami
 • asi 1300 ml/min
 • I při krevních ztrátách musí ledvinami projít za jednu hodinu 60 litrů krve.

Činnost glomerulů

 • úkolem ledviny je oddělovat z krve látky zatěžující organizmus a udržovat tak stálost vnitřního prostředí
 • glomeruly působí jako filtr, oddělují tekutou složku krve od krevních buněk a bílkovin
 • glomerulární filtrát(ultrafiltrát, primární moč) je izotonický s plazmou
  • složení primární moči je stejné jako složení krevní plazmy, ale bez bílkovin a krevních tělísek, protože jsou velké a neprojdou polopropustnou membránou glomerulu
  • obsahuje vodu, soli, živiny, vitamíny, hormony, glukózu, aminokyseliny a jiné pro tělo potřebné látky
  • 150 - 170 litrů za den
 • síla, ženoucí tekutinu přes membránu v Bowmanově váčku, je hydrostatický tlak krve, proti němu působí tlak koloidně osmotický a kapilární
 • výsledný tlak činí 2,94 až 4,36 kPa (čím je tlak krve vyšší, tím je větší filtrace)

Činnost tubulů:

 • v proximálním tubulu se vstřebává glukóza a sodík, zpětně se resorbují aminokyseliny, hydrogenuhličitany, fosforečnany a voda
 • důsledkem zpětné resorpce je v této části tubulu izotonie(zpětná resorpce je aktivní děj, při kterém se vstřebané látky váží na buněčné přenašeče)
 • tubuly jsou obklopeny krevními kapilárami (=> rychlý přenos látek mezi krevní plazmou a vnitřkem tubulu)
 • izotonický filtrát potom vstoupí do Henleovy kličky, její sestupná větev je propustná pro vodu, vzestupná větev je pro vodu nepropustná
 • na délce Henleovy kličky záleží, do jaké míry bude moč koncentrovaná
 • ve vzestupné části Henleovy kličky dochází k resorpci velkého množství iontů sodíku a chloridových aniontů z tubulů do okolní tkáně
 • ve sběrném kanálku se tekutina dále zahušťuje a moč se koncentruje