12.2.1. Nefron 

 • základní strukturní a funkční jednotka ledvin 
 • jeden milion v každé ledvině, délka 4 cm, skládá se z části: 
  1. filtrační (cévní) část 
   • začíná v kůře ledviny Bowmanovým váčkem (pouzdro, tvořené jednovrstevným plochým epitelem) s klubíčkem kapilár - glomerulus 
   • obě části tvoří Malpighiho tělísko. Vstupní (širší) kapilára do klubíčka se nazývá přívodní céva (vas afferens), výstupní (užší) odvodná céva (vas efferens). Poměr jejich světlosti je 4:1. 
   Ledvinné klubíčko
   Ledvinné klubíčko 
  2. tubulární část (tubulus - kanálek) 
   • následuje vinutý kanálek prvního řádu (proximální tubulus), vycházející z Bowmanova váčku, ten se posléze narovná a přechází do dřeně, kde tvoří sestupnou větev Henleovy kličky (dlouhá až 2,5 cm). Trubice tvaru U 
   • vzestupnou větví Henleovy kličky se potom kanálek vrací do kůry ledviny, rozšiřuje se a zprohýbá jako vinutý kanálek druhého řádu (distální tubulus), který přechází do sběrného kanálku. Tyto se potom spojují do společného vývodu ústícího na vrcholu ledvinné pyramidy (papily) do pánvičky ledvinné. Délka všech tubulů je 80 km. 
Nefron (schéma)
Nefron (schéma)