12.1. Úvod

 • při metabolických dějích se v organizmu vytváří celá řada škodlivých a nepotřebných metabolitů a dalších látek, které se musí z těla vylučovat. Jde zejména o:
  1. již dále nevyužitelné zplodiny a zbytky metabolismu
  2. látky v daném momentu pro svoji koncentraci nadbytečné (vitaminy rozpustné ve vodě)
  3. nosiče vylučovaných látek
  4. látky organizmu cizorodé.
 • proces, kterým se tělo zbavuje odpadových produktů, označujeme vylučování (exkrece)
 • exkrety = odpadové látky
Hlavní cesty vylučování exkretů:
 1. Kůže - odstraňování určitých solí a minerálních látek (NaCl, močovina - málo, kyselina mléčná, voda)
 2. Plíce - zbavují tělo oxidu uhličitého a vody v podobě páry
 3. Tlusté střevo - odstraňuje nestrávené zbytky potravy
 4. Ledviny - voda, většina močoviny, většina solí, zajišťují odstranění odpadních produktů z krve ve formě moči (vše co je v moči se nachází v krvi, ale v odlišných koncentracích)
Většina buněk těla využívá ke své chemické činnosti proteiny, při jejichž rozkladu se tvoří odpadní látky obsahující dusík. Za odfiltrování tohoto zbytku obsahujícího dusík (jeho nejčastější sloučeninou je močovina) ven z krevního oběhu jsou zodpovědné ledviny. Ledviny také regulují množství vody vyloučené z organismu a udržují správnou rovnováhu soli v těle.