11.4. Hltan (pharynx

 • 12 - 14 cm dlouhý
 • 3 oddíly: 
  1. nosohltan (nasopharynx) 
  2. ústní část (oropharynx) - kříží se dýchací a trávicí cesty 
  3. hrtanová část (laryngopharynx) ve výšce 6 krčního obratle 

Polykání: 

 • řetězec reflexů 
 • nevybavuje se v bezvědomí 
 • první část polykání je ovládána vůlí 
 • zahajuje se podrážděním kořene jazyka a smyslových receptorů v hltanu 
 • centrum polykacího reflexu je v prodloužené míše 
 • posunem potravy za kořen jazyka je akt polykání automatický (reflexně řízen z prodloužené míchy) 
  1. uzavře se příklopka hrtanová (brání vniku potravy do dýchacích cest) = zastaví se dýchání => potrava se posunuje z hltanu do jícnu 
  2. uzavře se nosohltan měkkým patrem 
Polykací reflex
Polykací reflex