11.3.3. Zuby (dentes

 • tvrdé útvary podobné kostem, zasazené do lůžek (alveol) v čelistech 

Chrup (dentice

 • soubor zubů v obou čelistech 
 • zuby seřazeny do horního a dolního zubního oblouku

11.3.3.1. Funkce zubů 

 • ukusování potravy 
 • rozmělňování potravy 
 • artikulace 
11.3.3.2. Stavba zubu
 1. korunka - viditelná část zubu v ústech 
 2. krček - obklopen dásňovou sliznicí 
 3. kořen - v čelistní kosti, delší než korunka, zub je jím upevněn v lůžku 
 • ozubice = tuhé vazivo - upevňuje zub v čelistech tím, že vyplňuje štěrbinu mezi kořenem zubu a zubním lůžkem 

11.3.3.3. Řez zubem 

 1. Sklovina (email
  • velmi odolná, nejtvrdší tkáň v lidském těle 
  • 98% minerálních látek 
  • kryje povrch korunky
  • vrstva skloviny je silná jeden až tři milimetry
  • u čistých zubů je pokryta tenkou kyselinovzdornou vrstvou zvanou pelikula tvořenou bílkovinami ze slin
  • při poškození nemá schopnost regenerace 
 2. Zubovina (dentin
  • žlutobílá hmota podobná kosti 
  • tvoří většinu hmoty zubu  
  • citlivá tkáň na tepelné a chemické podněty (bolest) 
 3. Zubní dřeň (pulpa
  • vyplňuje dutý střed zubu 
  • řídké vazivo s krevními cévami, s mízními vlásečnicemi a s nervovými vlákny - větve trojklaného nervu 
  • do zubní dřeně kanálky v kořenech zubu pronikají drobné cévy a nervy - příčina citlivosti zubu
 4. Zubní cement 
  • vláknitá kost 
  • v tenké vrstvě kryje kořen zubu.
Třenový zub (schematický řez)
Třenový zub (schematický řez) 
Podle funkce a tvaru korunek se zuby dělí na: 
 1. Řezáky(dentes incisivi) - dlátovitá korunka, zploštělý kořen, ukusuje sousta; v protilehlých čelistech pracují jako čepele nůžek 
 2. Špičáky(dentes canini) - dlouhý kořen, uchopují a trhají sousta 
 3. Třenové zuby(dentes premolares) - 1 kořen, 2 hrboly na korunce, rozmělňují potravu 
 4. Stoličky(dentes molares) korunka (4 - 5 hrbolů), 2 - 3 kořeny, rozmělňují potravu 
Typy zubů
Typy zubů
Vývoj zubů u člověka ve 2 generacích 
 1. Chrup mléčný = dočasný chrup (první dentice) 
  • prořezávání (erupce) - mezi 6. - 24. měsícem, 20 zubů, v zubním vzorci (viz. níže, horizontální čára odděluje horní a dolní oblouk, vertikální čára půlí oblouk) se značí malými písmeny 
  • Zuby dočasného chrupu
   Zuby dočasného chrupu
    
   m2 m1 i2 i1 i1 i2 m1 m2
   m2 m1 i2 i1 i1 i2 m1 m2
   Doba prořezávání dočasného chrupu
   Doba prořezávání dočasného chrupu 
  • mezi 5. a 6. rokem začíná ubývání kořenů mléčných zubů vlivem tlaku trvalých zubů (vyvíjejí se pod dočasnými zuby) => kořeny se rozpouštějí a resorbují, vypadávají jen korunky s krčkem 
  Dočasný chrup
  Dočasný chrup
 2. Trvalý chrup (druhá dentice) 
  • zuby se prořezávají mezi 6. - 25. rokem (zuby moudrosti) 
  • Zuby trvalého chrupu
   Zuby trvalého chrupu
    
   M3 M2 M1 P2 P1 I2 I1 I1 I2 P1 P2 M1 M2 M3
   M3 M2 M1 P2 P1 I2 I1 I1 I2 P1 P2 M1 M2 M3
   Doba prořezávání trvalého chrupu
   Doba prořezávání trvalého chrupu 
   Trvalý chrup
   Trvalý chrup 
Zubní kaz 
 • vzniká působením bakterií - ty na povrchu zubu tvoří organické kyseliny s tak nízkým pH, že dojde k porušení skloviny 
 • ztráta zubů - špatné trávení, snižování čelistí => mění se vzhled obličeje 


http://cs.wikipedia.org/wiki/Zub
zuby moudrosti - třetí stoličky, vyrůstají jen jednou za život. Prořezávají se (někdy k tomu vůbec nedochází) mezi 18.- 24. rokem života. Mají dva kořeny. Kvůli omezenému prostoru v čelisti se stává, že se prořezávají šikmo nebo horizontálně. V těchto případech se chirurgicky odstraňují.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zuby_moudrosti